Skaarup: Nu er det nok !

                                                 PeterSkaarup-portræt 2011

Nu er det nok! Jeg vil ikke længere finde mig i, at vores land ødelægges og hærges af disse mafialignende bander, som uden nogle konsekvenser stjæler varer fra butikker – og tilsyneladende uden at politiet griber ind! Der skal styr på situationen, og det kræver, at politiet går forrest.

     døgn

Hvis det er et spørgsmål om ressourcemangel, at politiet ikke vil hjælpe, så må politiledelsen melde klart ud, i stedet for altid at hævde, at alt er i den skønneste orden, og at man er fint tilfreds med de ressourcer, man har. Justitsminister Søren Pind, hvorfor er du tavs? Sagen bliver nu taget op i Folketinget. Der skal handling til, og det betyder, at rødderne i banderne skal mærke, at vi ikke gider deres kriminalitet. Og hvis de pågældende ikke er danske statsborgere, så er det ud af vagten!