Sommersang i Sognecentret ...

Midt i sommerferien åbnes dørene til fællessang.

Tirsdag den 18. juli kl. 14:00 er der igen mulighed for at komme og synge fællessang i Sognecentret,

Præstegårdsallé 5. Sognepræst Mia Lund Rao foreslår og begrunder sit valg af sange fra
højskolesangbogen og derefter der er kaffe.
Efter kaffen er der mulighed for at alle fremmødte kan komme med forslag til hvad,
der skal synges. En eftermiddag med sang og stor glæde ved at synge sammen.
Organist Bente Kiil Toftegaard akkompagnerer på flyglet. Alt sammen for kun 20,-  kr.