Syng med på julens salmer i Bellahøj Kirke

2                                                                 Erling Elmark Rasmussen
 
Torsdag den 27. november kl. 19 – 21 er der igen Alsang i Bellahøj Kirke. Som tidligere er det Erling Elmark Rasmussen, der fortæller og spiller til de mange sange, der i løbet af aftenen vil blive sunget. Advent og jul står for døren, så disse begivenheder vil naturligvis ikke blive forbigået i sang og kommentarer, men også andre aktuelle emner vil man komme ind på.
Som de andre gange vælger Erling Elmark Rasmussen repertoiret i den første time før kaffepausen, og derefter er det op til de fremmødte at bestemme indholdet i ”anden halvleg”.
Ved sidste Alsang i september mødte mange op, så Bellahøj Kirke ser frem til en hyggelig aften, hvor stemmebåndene kommer på arbejde.