Træer udskiftes på Frederikssundsvej

Hulgårdsplads

I ugen efter påske fælder Teknik- og Miljøforvaltningen ni træer langs Frederikssundsvej. Det er nødvendigt at fælde træerne, da kørebanen skal forskydes for at skabe bedre forhold for gående, busser og cykler. Københavns Kommune har derfor valgt at udskifte alle træerne i midterøen ved Hulgårds Plads med nye træer. De bliver plantet i nye store plantehuller med gode vækstforhold, så de kan holde mange år ud i fremtiden. Hele anlægsarbejdet på Frederikssundsvej forventes afsluttet november 2016.