Vil skabe et fællesråd for foreninger og institutioner i Tingbjerg

Fælles front gør stærk

Flere og flere vælger at organisere sig i foreninger i Tingbjerg og arbejde struktureret med kultur, sport og andre aktiviteter. Nu er ambitionen at skabe et fællesråd for foreninger og institutioner i Tingbjerg, der kan sætte fælles mål for området og give Tingbjerg én stemme.

Stig og Kjeld på bænk MIKAL SCHLOSSER (1) Formand for afdelingsbestyrelsen SAB, Stig Torp Kaspersen og formanden for styregruppen for den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg, Kjeld Poulsen – enighed på bænken .. (Foto: Mikal Schlosser)

For nylig inviterede afdelingsbestyrelserne for SAB og fsb alle Tingbjergs foreninger og klubber til en snak om muligheden for fælles fodslag i et nyt fællesråd. 26 repræsentanter for foreninger og klubber mødte op, og de besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe. Gruppen skal formulere nye foreningsvedtægter for et fællesråd og indkalde til stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne skal besluttes, og der skal vælges en bestyrelse.

– Jeg tror, at det kan give et løft herude, hvis vi står sammen. Det skal ikke handle om den enkelte forening, derimod kan det være en fordel at have en fælles front udadtil. Fællesrådet skal være en samarbejdsorganisation, siger Stig Torp Kaspersen, formand for afdelingsbestyrelsen SAB.

En fælles stemme vejer tungt

Formand for styregruppen for den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg Kjeld Poulsen er enig i, at det vil have en effekt, at området står sammen. Det giver pondus til området at kunne tale med én stemme.

– Vi skal lave fælles mål og melde samlet ud. Så er det ikke foreningernes særinteresser, men alle de organiserede foreningers fælles målsætninger, det handler om. Man er fælles, man arbejder i samme retning. Det overordnede mål skal være, at Tingbjerg er et aktivt sted, et trygt sted. Et sted, hvor folk er glade for at bo, siger Kjeld Poulsen.

Kjeld Poulsen mener også, at Tingbjerg som område står stærkere over for medierne, hvis et fællesråd sætter kursen. ”Journalister er gode til at spørge de enkelte. Derfor er det vigtigt, at man taler med én stemme. Det skal være fællesrådet, der melder ud.”

Foreningerne skal søge fællesskabet

Kjeld Poulsen understreger vigtigheden af, at de enkelte foreninger – ud over at have deres egne interessefællesskaber – rækker ud efter det større fællesskab. Det vil præge de enkelte foreninger, især bestyrelserne, at have et fælles mål at gå efter.  

Nogle af de nye foreninger i Tingbjerg er små, andre er fra starten større. De skal alle finde deres ståsted og legitimere sig, parallelt med at de får plads i det store fællesskab.  

– Vi introducerer grupper og foreninger til at indgå i foreningslivet. For mange er foreningstanken ukendt, og nogen tror, at det kun handler om at få adgang til lokaler. Men det er meget mere end det. Vi ser det som led i en demokratisk dannelsesproces, som et springbræt til mere, f.eks. at de går sammen i et fællesråd, siger leder af den boligsociale indsats Margrethe Clausager.

Stig Torp Kaspersen glæder sig over opbakningen til fællesrådet som fælles platform. ”Det er vigtigt, at vi har et organ, hvor vi kan mødes og snakke om tingene. Det kræver en åbenhed af deltagerne. Den kan vi komme langt med.”

Om Tingbjerg Fællesråd

Tingbjerg har haft et fællesråd siden 1971. Rådet har gennem årene både koordineret aktiviteter og arrangementer i Tingbjerg og forholdt sig til aktuelle problemer i området. Vil du vide mere om fællesrådet, kan du kontakte Stig Torp Kaspersen i Tingbjerg forum eller på telefon 3827 9025.

Gry Abrahamsen