Volvo tester magneter i vejbanen

– til korrekt placering af selvkørende biler

Tester_Magneter

Volvo Car Group har afsluttet et forskningsprojekt, der retter sig mod brugen af magneter i vejbanen til at hjælpe bilen med at placere sig korrekt. Projektet, som er finansieret i samarbejde med den svenske myndighed Trafikverket, er en mulig nøgle til implementering af selvkørende biler.

 Pålidelig og helt præcis placering er et essentielt punkt i udviklingen af selvkørende biler.

 Allerede kendte placeringsteknologier som GPS og kameraer er underlagt begrænsninger under visse forhold; magneter i vejbanen påvirkes ikke af fysiske forhindringer og vejrforhold.

– Magneterne skaber en usynlig ”jernbane”, som betyder, at bilen kan placeres med under 10 centimeters nøjagtighed. Vi har testet teknologien ved forskellige hastigheder, og resultaterne til nu har været lovende, siger Jonas Ekmark, Preventive Safety Leader hos Volvo Car Group.

Volvo spiller en ledende rolle i et stort pilotprojekt, der forsker i autonom kørsel. I projektet færdes 100 selvkørende Volvo-biler på de almindelige veje rundt om Göteborg i almindelig hverdagstrafik.

– Vores mål er, at bilen skal kunne klare hele kørslen selv. Præcis, nøjagtig placering er et must for en selvkørende bil, forklarer Jonas Ekmark. Han siger videre: – Det kan sagtens lade sig gøre at implementere autonome køretøjer uden at foretage ændringer i den eksisterende infrastruktur, men denne teknologi åbner for interessante muligheder.

Med til at forhindre at biler kører af vejen

Parallelt med det potentiale, der er med autonom kørsel, åbner vejintegrerede magneter for en række andre muligheder:

·         Magnetbaseret placering i forebyggende sikkerhedssystemer kan være med til at forhindre uheld, hvor biler kører af vejen

·         Magneter kan gøre vintervedligeholdelse af vejene mere nøjagtig og kan være med til at forebygge skader på snedækkede objekter som autoværn og skilte nær vejkanten

·         De muliggør også mere effektiv anvendelse af den plads, vejene optager, fordi præcis placering tillader smallere vejbaner.

Præcis, pålidelig og omkostningseffektiv

Volvo’s forskningsteam anlagde en 100 meter lang bane på virksomhedens testanlæg i Hällered uden for Göteborg. Et mønster af runde ferrit-magneter (40 x 15 mm) blev placeret 200 mm under vejbanen. Testbilerne blev udstyret med adskillige magnetiske sensorer.

Meningen med forskningsprogrammet var at vurdere essentielle punkter, såsom rækkevidde, pålidelighed, holdbarhed, omkostninger, og hvordan en sådan løsning vil påvirke vedligeholdelse af vejene.

– Vores erfaringer til nu er, at ferrit-magneter er en effektiv, pålidelig og relativt billig løsning, både hvad angår infrastruktur og sensorteknologi i bilen. Næste skridt er at udføre test i almindelig trafik, forklarer Jonas Ekmark.

Det er Claes Tingvall, Traffic Safety Director i Trafikverket, enig i: – Testens resultater er særdeles interessante, særlig når man ser på både sikkerhedspotentialet og fordelene for udviklingen af selvkørende biler. Implementering af vejmagneter kan meget vel blive en del af Sveriges mål om at være pioner inden for teknologi, der bidrager til bæredygtig mobilitet.

 

Tekst og billede kan hentes på http://www.vpdpresse.dk