Nytårshilsen til netavisens læsere fra Efterslægten

Godt nytår fra Efterslægten!

Netavisen har traditionen tro modtaget en nytårshilsen fra Efterslægtens rektor Anne Frausing, og den bringer vi her:

Her hvor et nyt år tager sin begyndelse er det anledning til både et tilbageblik på året, der gik, og et kig ind i året, der kommer.

Året der gik – med større søgning end nogensinde

2018 har været et rigtig godt år på Efterslægten med mange flotte resultater og nye spændende tiltag. Vi har som alle andre gymnasiale uddannelsesinstitutioner udfordringer med de besparelser, som ruller ind over sektoren i disse år, men vi står solidt på banen med en sund økonomi og en udviklingsorienteret medarbejderstab. Det skal derfor lyde en varm tak til alle medarbejdere og til vores samarbejdspartnere for de spændende uddannelsesforløb, som giver kursisterne personlige sejre og baner vejen for deres videre karriere. Det er i 2018 lykkedes at søsætte attraktive tilrettelæggelser af hf-uddannelsen for hele 11 nye klasser – den største årgang nogensinde. Og det er netop vores unikke tilrettelæggelser af hf-uddannelsen og vores læringsmiljø, der gør Efterslægten til en meget eftertragtet uddannelsesinstitution, ja vi er nu Danmarks mest søgte HF-kursus. Alle klasser er også godt i gang med at planlægge deres studietur til spændende rejsemål, som med garanti vil udvide deres horisont og give perspektiv på fagene i den daglige undervisning. Samarbejde, faglighed og perspektiv – det er vigtige ingredienser i almendannelsen, som netop har sin oprindelse på Efterslægten helt tilbage i slutningen af 1700-tallet.

Liv udendørs på Efterslægten

HF-uddannelsen åbner døre til alle videregående uddannelser!

De mere end 250 studenter fra Efterslægten i 2018 har fået særdeles flotte eksamensresultater, der ligger meget langt over landsgennemsnittet, og Undervisningsministeriets statistikker viser da også, at Efterslægtens eksamensresultater ligger markant højere end forventet med udgangspunkt i studenternes baggrund. Vi er naturligvis meget stolte af endnu engang at kunne dokumentere, at det gør en stor forskel at få sin hf-eksamen på Efterslægten. En meget stor andel af studenterne fra Efterslægten benytter deres eksamen til en videregående uddannelse. Ca. 50% vælger en professionsbacheloruddannelse (lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut eller lignende). Ca. 40% vælger en universitetsuddannelse (jurist, ingeniør, gymnasielærer, læge eller lignende). Og ca. 10% vælger en kortere videregående uddannelse på et erhvervsakademi.

Året der kommer – informationsaften den 14. januar 2019 kl. 19

På baggrund af den store søgning til hf-uddannelsen på Efterslægten opretter vi også 11 nye klasser til sommer. Vi forventer fortsat stor søgning til vores særlige interesseklasser, som man kan høre mere om, når vi åbner dørene mandag den 14. januar 2019 kl. 19 til vores informationsaften. Jeg kan dog afsløre, at vi udvider paletten med endnu en interesseklasse med titlen: Samfund, sundhed og sygepleje, for dem der gerne vil sætte perspektiv på velfærdssamfundet eller drømmer om en uddannelse under dette tema. Studierejsen for denne klasse går til Canada i efteråret 2020.

Hf giver nu også mulighed for optagelse direkte fra 9. klasse, så vi håber at rigtig mange modne og målrettede unge og deres forældre vil lægge vejen forbi Efterslægten og høre om vores uddannelsestilbud, opleve vores studiemiljø, møde vores dygtige kursister og få en snak med lærere, studievejledere og rektor.

        Liv i Efterslægtens studiesal

Der bliver også mulighed for en rundvisning. Vi byder på en fantastisk idrætshal med dansesal og fitnessfaciliteter, en spændende studiesal med bibliotek og arbejdspladser til kursisterne, mange nye

moderne undervisningslokaler, et meget attraktivt udemiljø med kunstgræsbane og et uforligneligt

kunstværk i verdensklasse af kunstneren FOS – nu udråbt til hans hovedværk.

Efterslægten ønsker alle et godt og lykkebringende nytår 2019!

Anne Frausing

rektor