Baun begejstrede seniorer med beretninger om Brønshøj

Helge Baun Sørensen er en fortrinlig fotograf. Som 19-årig gjorde han dette scoop, som viser Brønshøj Torv i al sin pragt i midten af 1960’erne.

Af Kaare Vissing

Seniorklubben Aktiv-Center, der holder til i Kulturhuset Pilegården, har et usædvanligt alsidigt program – lige fra nogle af landets bedste bands, der mætter husets store sal med medlemmer, til diverse historiske foredrag, der normalt ikke tiltrækker så stort et publikum. Det sidste blev der for alvor lavet om på torsdag den 18. januar, da Brønshøjs historie stod på menuen – åbenbart en større lækkerbisken, end arrangørerne turde håbe. Om foredragsholderen, Helge Baun Sørensen, forinden var særligt kendt blandt sine godt firs tilhørere skal vi lade være usagt. Men i hvert fald gennembrød han – for vide kredses vedkommende – den lokale berømmelsesmur i 2017. Dette skete med udgivelsen af ”Brønshøjbogen” fulgt op af et foredrag på Brønshøj Bibliotek og begejstrede anmeldelser i den lokale presse.

Helge Baun Sørensen, der illustrerede sit foredrag med et væld af billeder, indledte med at fortælle om det for få år siden lukkede Brønshøj Museum, det nuværende lokalhistoriske arkiv i Pilegården og Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev, som udgiver et blad fire gange om året. Med nogle få akvareller og sort-hvide fotos – gerne med Brønshøj Kirke knejsende i baggrunden – tegnede han et fint billede af bydelens udvikling, især i første halvdel af det 20. århundrede og ikke mindst ad Brønshøjvej (Rytterskolen og Vandtårnet).

Efter disse generelle betragtninger fortalte Helge Baun en række mere kuriøse detaljer. Sjovt var det for eksempel, at Brønshøj Fødeklinik på Krabbesholmsvej havde telefonnummeret Bella 2700 – længe før Det kongelige danske Postvæsen tænkte på at indføre postnumre. Interessant og bestemt ikke narcissistisk var billederne og beretningen om hans familie og skole, nærmere bestemt Brønshøj Skole, hvor han gik et par klasser over den siden så berømte Bjarne Reuter. Vi fik også set et billede af og hørt lidt om den tidligere socialborgmester Pelle Jarmer, som var entusiastisk interesseret i Brønshøj-Husums historie. Det var derfor vemodigt samme dags aften at høre om den socialdemokratiske politikers død, 81 år gammel. Det satte tidens gang og tingenes forandring og forgængelighed i relief.

Helge Baun Sørensen er ikke cand. mag. i dansk og musik for ingenting. Med sit gode og harmoniske sprog er han ikke bare en glimrende skribent, men også en fremragende fortæller. At nogle få blandt publikum snakkede lidt indbyrdes under foredraget skyldtes bestemt ikke, at de kedede sig, men at de tværtom lod sig rive med og måtte fortælle sidemanden og andre om lige netop deres egen relation til det, der lød fra scenen. Og efter foredraget udtrykte alle mere end almindelig begejstring for arrangementet, ligesom bogen gik som varmt brød. Personligt var jeg dertil begejstret for Helge Baun Sørensens udeladelse af nutidens floskelord såsom ”efterfølgende”, hvor han rettelig brugte ”sidenhen”, og ”fremadrettet”, hvor han rettelig brugte ordet ”fremover”. Kunne hoben af floskelordsbrugere blandt politikere og journalister dog bare lære det !