Borgermøde om Husumforbindelsen

Efter taler og kommentarer mødtes borgere og eksperter omkring nogle borde med plancher og modeller. Nummer to fra venstre er Jens Christian Elle, miljømedarbejder i sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg. 

Tekst og foto: Kaare Vissing

Københavns Kommune synes at bugne af penge i disse år. Således vedtog Borgerrepræsentationen i 2014 noget overraskende at afsætte 25 mio. kr. til en såkaldt Husumforbindelse, da den vedtog budgettet for 2015. Husumforbindelsen skal være en kombineret cykel- og gangsti, der går fra Åvendingen (ved S-banen) mod nord ad Korsager Allé, hvor den slår en krølle til Husumparken, for så at vende tilbage til Korsager Allé og hen over Frederikssundsvej (ved Lidl) fortsætte ad Kobbelvænget ind til Energicenter Voldparken (ikke at forglemme), videre ad Kobbelvænget for ved de to østligste boligblokke at fortsætte ad en bro hen over Vestvolden til Ruten i Tingbjerg. Formålet er dels at skabe en mere grøn og tryg vej for de svageste trafikanter, dels at åbne den ret isolerede bydel Tingbjerg ud mod Husum.

En bjørnetjeneste for bydelen?

Forvaltningen meddelte i april 2015, at den forventede projektet færdigt i 2017, men siden har det tilsyneladende ligget i dvale. I den nævnte måned lød det i en både begavet og bekymret kommentar fra Ole Rensbro således: ”Hvorfor har man ikke spurgt os, som bor på Kobbelvænget, om vi synes om mere trafik i vores boligområde? Umiddelbart synes jeg ikke om denne idé, da der er trafik nok på denne strækning af Kobbelvænget.” Han foreslår derefter, at man meget bedre kunne føre cykel- og gangstien ad den meget brede og lidet benyttede vej Bystævnet, som ligger mellem beboelsen Voldparken og plejehjemmet Bystævneparken. (Man kan google sig til hans indlæg via ”Husumforbindelsen”).

Med det tidlige forår 2018 syntes ”bjørnen” alias ”Projekt Husumforbindelsen” at stå op af sin lange dvale. Således arrangerede man søndag den 18. marts kl. 11.00 – 13.00 et Borgermøde i Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65. I ”Administrators” invitation til mødet hed det blandt andet, at ”arbejdet med denne forbindelse går nu i gang…” Alene denne ordlyd indikerer, at Borgermødet mere gjaldt et ”fait accompli” i form af en definitiv information end et oplæg til en række medbestemmende forslag fra borgerne. Men pseudodemokrati er jo også en form for demokrati.

Ingeniøren Jesper Lillelund under sin gennemgang af projekt Husumforbindelsen.

Det lokale demokrati?

Borgermødet talte godt firs interesserede borgere, og dets to sidste talere var projektleder Mathilde Løvenholdt Larsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen og ingeniør Jesper Lillelund, afdelingsleder i Trafikplanlægningsafdelingen MOE. Han gennemgik detaljeret de mange påtænkte ændringer langs ruten – anlæggelse af cykelstier og grøn forskønnelse med videre.

Efter talerne var tiden inde til kommentarer fra salen. Blandt de fremmødte borgere fornemmede man, at de fleste kom fra det massive beboelsesområde Kobbelvænget. Dette skyldtes næppe kun, at Energicenter Voldparken er nabo til området, men at det også er dette, der synes værst ramt af de projekterede ændringer, jævnfør det ovenfor citerede indlæg af Ole Rensbro. Således var en beboer i Kobbelvænget stærkt utilfreds med den foreslåede bro hen over Volden, og hun foreslog, at man i stedet for – hvad der er meget naturligt og langt billigere – førte Husumforbindelsen fra Tingbjerg ud ad Åkandevej. Hun blev bakket stærkt op af Ernst Sørensen (Venstre) fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Han kunne endda tilføje, at den påtænkte bro var et problem, da Volden var fredet. Hertil havde Jesper Lillelund at sige, at Overborgmester Frank Jensen ønskede at åbne Tingbjerg ud mod det øvrige samfund – sandsynligvis grundet politikerens fortvivlelse over Tingbjergs stempel ”ghetto”.

Man taler ofte om den gyldne middelvej. I det ovenstående har et par borgere foreslået, at Husumforbindelsen føres ad Bystævnet henholdsvis Åkandevej. Politik er som bekendt det muliges kunst, ofte i form af kunstagtige kompromisser, så det ender nok med en bro hen over Volden mellem de to nævnte veje – en bro som næppe vil blive mere anvendt end tunnelen under Frederikssundsvej ved Bellahøj.