Da Brønshøj-Husum endelig fik sit eget medborgerhus i 1983

–  det skete med stor festivitas og pragt for 37 år siden – og hvilken stor succes huset har været gennem årene.

En række unge mennesker bar højtideligt flaget ind til det store øjeblik

Det blev ikke skabt sådan lige med et fingerknips. Bydelene havde i flere år ønsket sig et medborgerhus, og da det lykkedes det daværende Lokalråd at komme ind på sporet af en mulighed, slog man til. Men der skulle stribevis af møder til, før man havde forhandlet sig til en konkret plan. Netavisens redaktør var dengang et af medlemmerne i lokalrådet, som blev styret af Brønshøjs såkaldte jernlady Vera Rasmussen. Og der blev diskuteret alt lige fra hvilke dørhåndtag, man skulle bruge til opdeling af rum osv. osv.. Men det lykkedes. Lokalrådet havde et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde, og man fandt ud af det. Samtidig var forbindelsen til Københavns Kommune super, så hele området kunne bare vente med tålmodighed til den dag, alt stod klart og medborgerhuset kunne indvies.

Her er øjeblikket, hvor Egon Weidekamp i fællesskab med Bent Hansen hejser Dannebrog i Pilegården

Dengang var det Bent Hansen, som kom til at bestyre nyerhvervelsen, og han sad med stor succes på posten, lige indtil sin pludselige død. Så det var ham, der tog imod Københavns daværende overborgmester Egon Weidekamp, da huset skulle indvies.

Først officielt med flaghejsning, blæseorkester og taler, og senere med et brag af en fest i husets store sal.

Her spillede Klaus & Servants op til bal, og mange i bydelene mødte op med store forventninger og et godt humør. Netavisens redaktør havde sågar forfattet en sang om det hele, og den blev sunget flere gange i løbet af aftenen i takt med, at alle skålede flittigt med hinanden.

             Medborgerhusets første bestyrer Bent Hansen

            Peter Steffensen sad også i flere år på posten 

Det var en sand triumf for Vera Rasmussen og hendes lokalråd at få dette projekt kørt igennem. Vejen så nemlig lang og besværlig ud, da rådet begyndte at tale om at ville have et medborgerhus, som kunne være Brønshøj-Husums helt eget. Og selvfølgelig var der små bump på vejen, men alt blev klaret til Brønshøj-Husums store glæde.

Da medborgerhuset – som senere blev til kulturhuset – kunne fejre 25 års jubilæum i 2008, skete det også med et flot arrangement, hvor flere kunstnere bosat i Brønshøj området bidrog med underholdning. Og også Klaus Strand-Holm mødte op uden sine Servants og gav nogle numre.