Formanden for Lokaludvalget: - Vi har ikke udtalt os officielt eller samlet om opførelsen af spejderhytten !

Der er livligt gang i debatten omkring den kommende spejderhytte ved vandtårnet, og meget tyder på, at man nu har startet projektet på grunden. De første spadestik blev taget i sidste uge, og forberedelserne er så småt i gang. Debatten kører på det ulykkesaglige faktum, at man dermed har beseglet skæbnen for en flere af de omkring 100-årige gamle træer, som nu må lade livet.

Ingen har noget imod spejderhuset, men mange er kede af, at det skal gå ud over den gamle beplantning. Og kunne man f.eks. ikke have foretrukket det gamle Sognehus på Præstegårds Alle 5, hvor bl.a. FDF før har holdt til. Det kan købes for knapt 11 millioner, hvorimod det nye projekt løber op i omkring 22 millioner kroner. Netavisen har spurgt formanden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Hans S. Christensen, hvordan udvalget stiller sig overfor projektet, og glædeligvis har formanden hurtigt sendt denne udtalelse.

   Hans S. Christensen, formand for Lokaludvalget

Som formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg følger jeg selvfølgelig med i debatterne om bygning af et nyt spejderhus og de deraf følgende protester om fældning af nogle af de gamle træer på Vandtårngrunden. Der er debat herom i flere Facebookgrupper og der laves underskriftsindsamlinger for at stoppe træfældningen. Jeg kan se i debatterne, at der også er mange borgere, der er glade for, at der kommer et nyt spejderhus, så de mange spejdere – børn og unge-  kan få en hytte at være i.

 Sagen om Vandtårnsgrunden er flere år gammel. Et enigt lokaludvalg bakkede i 2014 og 2015 op om, at Københavns Kommune tilbagekøbte Vandtårnet og vandtårnsgrunden fra HOFOR. Dengang så lokaludvalget et potentiale i, at Vandtårnet og den tilhørende grund kom ’på kommunens hænder’. Det ville være med til at gøre Vandtårnet til vartegn for bydelen, da Vandtårnet så kunne omdannes til et kulturhus med forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne. Det havde lokalvalget møder og drøftelser med Kultur- og Fritidsforvaltningen om. I februar 2015 skrev vi som et enigt lokaludvalg til Kultur- og Fritidsforvaltningen om vores opbakning til tilbagekøb af både grunden og Vandtårnet. Her redegjorde vi for vores vision for Vandtårnet og ideer til fremtidig brug af Vandtårnet. I den skrivelse gjorde vi også kort opmærksom på, at tilbagekøb af grunden kunne gøre det muligt at opføre en ny spejderhytte. Herudover har lokaludvalget ikke udtalt sig officielt eller samlet om opførelsen af spejderhytten på vandtårnsgrunden, men har løbende orienteret sig om udviklingen på lokaludvalgsmøder – ligesom vi holder os orienteret om mange andre projekter og indsatser i bydelen.  

 For en ordens skyld kan jeg orientere netavisen om, at Lokaludvalget er bredt repræsenteret blandt Brønshøj-Husums borgere. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har et medlem, der er indstillet til lokaludvalget af grundejerforeningen beliggende ved vandtårnsgrunden, ligesom vi har et medlem, der er indstillet til lokaludvalget af Spejderne 21Barking. Så vi er i lokaludvalget helt opmærksomme på, at der i bydelen er delte meninger om opførelsen af spejderhytten på vandtårnsgrunden.

Afslutningsvis vil jeg understrege, at lokaludvalget er bindeled mellem borgerne i Brønshøj-Husum og borgerrepræsentationens politikere, men lokaludvalget kan alene udtale sig over for borgerrepræsentationen. Lokaludvalget har ingen kompetence til at træffe egentlige beslutninger. Det er f.eks. Teknik- og Miljøforvaltningen, der har kompetencerne i byggesager, byggetilladelser og parthøringer herom. Det gælder også undersøgelsen og opførelsen af spejderhytten på vandtårnsgrunden.

med venlig hilsen
Hans S. Christensen