Grågåsen - denne uges fugl i netavisen !

Grågæssene som vi elsker at se dem

   tekst og foto: Christian Christensen

Man kan ikke tale om Utterslev mose uden samtidig at nævne grågåsen. Sammen med hættemågen har grågåsen i den grad sat sit præg på fuglelivet i mosen. Mange børnefamilier har minder om søndagsture, hvor man fodrede fugle mosen.

Som noget helt særligt er grågæssene i Utterslev mose meget tillidsfulde over mennesker, selv når de har unger. Andre steder i den mere vilde natur er de sky og reserverede. Bestanden i mosen er blevet fulgt nøje med ringmærkning og optælling mange årtier i træk. Især har Henning Jensens arbejde helt tilbage i 70′ erne givet et unikt indblik i disse fugles liv. Den gang trak hele bestanden væk fra Danmark om vinteren for at overvintre i Holland og Spanien, men i dag overvintrer et stigende antal i Danmark og nord Tyskland. Det et er formentlig de milde vintre og især de grønne vintermarker, der har givet gæssene mulighed for at overvintre tættere på ynglepladserne.

De grønne vintermarker er opstået som et led i at mindske kvældstofudvaskningen fra landbruget. Disse efterafgrøder optager overskydende næringsstoffer men fungerer også som spisekammer for en række gæs og svanearter. Der er i disse år titusindvis af overvintrende gæs i Danmark. Grågæssene er udprægede monogame fugle, der har samme mage livet igennem. Hvis man i disse uger går på stierne rundt om mosen, kan man se disse familier på græsarealerne.

Kommer man for tæt på, hvæser de voksne fugle, men de går sjældent til angreb. Når ungerne bliver større samles familierne i mere sammenhængende flokke, og familiestrukturen bliver tydeligt løsere. En stor del af de mange unger går tabt inden de bliver voksne. En del bliver spist af ræve, mens andre bliver trafikdræbt, men der er rigeligt med fugle til både at opretholde og forøge bestanden her i landet.