Hardy Hansen anbefaler Jarl Feyling som folketingskandidat for Socialdemokratiets 7. kreds

Socialdemokratiets unge folketingskandidat har fået stor opbakning fra en af partiets gamle sværvægtere, politiker og tidligere forbundsformand for SID, Hardy Hansen. 

                   

        Her er Jarlen i færd med at overrække årets sportspris 2019 til de lokale vindere  fra Husum Boldklub

– Jeg har med interesse fulgt avisernes dækning af min gamle socialdemokratiske kreds, der for tiden søger en ny folketingskandidat, skriver Hardy Hansen. – Det er en vigtig beslutning, som medlemmerne skal træffe, og derfor tillader jeg mig, som tidligere MF for 7. kreds, at give mit besyv med.

Jeg vil derfor anbefale kredsens medlemmer at støtte Jarl Feyling.

                                                   

Det er mig magtpåliggende, at vi får os en kandidat, der kender sit bagland. Jarl har levet stort set hele sit liv i og omkring 7. kreds, og har som mangeårig aktiv socialdemokrat holdt en lang række tillidsposter i bl.a. kredsen, lokaludvalget og regionsrådet.

Gennem samtale og et inspirerende samarbejde i Netværket for demokrati og velfærd med Jarl ved jeg desuden, at han er ideologisk velovervejet, og at han vil være en tro og værdig støtte for vores fælles velfærdssamfund.

Jarl har derfor min fulde opbakning, og jeg håber, I vil give ham jeres, slutter Hardy Hansen

oooooooooooooooooooooo

Lidt fakta omkring Hardy Hansen:

I 1971 blev Hardy Hansen formand for SID’s Glostrup-afdeling, og i 1975 blev han medlem af organisationens hovedbestyrelse samt forretningsfører for fabrik- og industrigruppen. Han var SiD’s formand fra 1979 til 1996, og medlem af LO’s forretningsudvalg.

Som fagforeningsmand varetog han altid de ufaglærte arbejderes sag, hvilket ofte bragte ham i modsætning til andre fagforbund. Han modsatte sig organiseringen af fagbevægelsen gennem industriforbund eller karteller, eftersom det ville bringe SID’s selvstændighed i fare.

Hans politiske karriere begyndte som formand for Socialdemokratiet i Glostrup. Han var desuden formand for AOF. Hardy Hansen har været modstander af at samarbejde med de borgerlige, og modsagde statsminister Anker Jørgensen, da han i 1982 overlod regeringsmagten til Poul Schlüter. I 1994 blev han opstillet til Folketinget i Brønshøjkredsen (Østre Storkreds) og blev indvalgt ved valget samme år. Han var medlem af tinget indtil 10. marts 1998.

ooooooooooooooooooooooo