Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg er i færd med at knuse Brønshøj Bordtennis

                 

Det sker på flere fronter, at Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune spiller med musklerne og er i færd med at ødelægge tilværelsen for mange sportsudøvere. Vor lokale klub Brønshøj Bordtennis står f.eks. på vippen til at måtte lukke på grund af nogle horrible gebyrsatser, man har spillet ud med.

Samtidig har man pludselige problemer med tildeling af lokaletimer. 2700-netavisen har kigget lidt på korrespondancen i klubben, og her af fremgår det, at kommunen er godt i gang med at smadre den traditionsrige bordtennisklub, som har mere end 230 medlemmer heraf 120 senior 60+. Det virker fuldstændig som om, man sidder på Rådhuset og slet ikke har føling med, hvad der foregår i det virkelige liv. Udvalget fokuserer i dag udelukkende på ungdommen og glemmer, at imponerende mange ældre ( +60’ere ) motionerer og dyrker deres sport flere gange om ugen. Og er det ikke lige akkurat det, man opfordrer de ældre til at gøre ?

Læs her hvad klubben har sendt ud til samtlige medlemmer i BB:

Til samtlige medlemmer af Brønshøj Bordtennis (BB) til orientering

Brønshøj Bordtennis har nogle særlige og alvorlige problemer omkring kommunens beslutninger omkring gebyr på vores bordtennislokale. Kommunen har besluttet nogle helt ublu gebyrsatser for at spille på vores egne borde i et lokale, som vi selv drifter og vedligeholder.  Vi har også store problemer omkring tildeling af lokaletimer, hvor vi for øjeblikket har næsten eksklusiv adgang til bordtennislokalet.

Vi forventer en drøftelse med kommunen om disse problemer og håber at det lykkes at komme frem til et resultat, som vi kan leve med. Ellers må vi konstatere at kommunen med sine beslutninger lukker klubben.

Der henvises til vedhæftede notat, som den 25. juni er sendt til Kultur- og Fritidsudvalget. Vi vil følge op på sagen og holde jer løbende orienteret.

Bjarne Coster, Kasserer BB

Brønshøj Bordtennis, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Den 25. Juni 2019
—–

Til Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde, og til alle øvrige medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget
Kommunens beslutninger omkring gebyr på lokalefaciliteter lukker Brønshøj Bordtennis.

Holder kommunen fast i at gebyrbetalingen for bordtennislokalet i Grøndal MultiCenter (GMC) skal ske efter den politisk besluttede model på 10,00 kr. pr. bord pr. time kan det oplyses, at klubben ikke er i stand til at betale gebyret, og at det vil indebære, at kommunen er skyld i at en velfungerende klub som lige har haft 75 års jubilæum, bliver nødt til at lukke.

Selv om embedsværket ved Byudviklingschef Mads Kamp Hansen i mail af 12. juni 2019 til Søren Hemmingshøj DBU/DGI har meddelt at Brønshøj Bordtennis (BB) skal betale 40 kr/time for hele hallen (med 10 borde) ændrer dette ikke noget for BB. Der er i øvrigt ikke tale om en hal men om et lokale (med lavt til loftet), som bør sammenlignes med en række andre lokaler I Grøndal Multicenter på 1. sal, hvor der kun skal betales 10 kr/time i gebyr. Det er BB som ejer alle bordtennisborde og har vedligeholdt og driftet lokalet ved frivillig arbejdskraft siden 1980. Vi hverken kan eller vil betale det suverænt højeste timegebyr for et simpelt lokale i kommunen et gebyr, som kun betales for brug af en hal med mangesidige anvendelsesmuligheder. Og vi vil ikke betale en ublu pris for at spille på vores egne borde. Vi har i øvrigt en årlig omkostning til lokalet til vedligeholdelse af materiel mv. på godt 30.000 kr. (regnskab 2018).
Der er tale om det lokale, som i hvert fald på hverdage benyttes mest intensivt i Grøndal MultiCenter og formentlig i hele kommunen. Det benyttes af ungdom, senior og 60+ i hele GMCs åbningstid og benyttes hele året sommer og vinter. F.eks. træner Senior 60+ alle ugens 5 dage fra kl. 9-13 og det gør vi hele året rundt selvfølgelig med lidt færre deltagere om sommeren, hvor mange medlemmer også har andet at foretage sig.
Brønshøj Bordtennis vil foreslå at kommunen i forhold til bordtennislokalet tager en drøftelse med klubben om følgende emner:
1. Gebyr takst for vores 3 afdelinger – ungdom, senior og Senior 60+ for brug af hele lokalet.
2. Spørgsmålet om fortsat (næsten) eksklusiv adgang til lokalefaciliteten, herunder brug af lokalet uden for de anmeldte/ansøgte og tildelte træningstimer. Vi har i denne lokalefordelingsrunde kun ansøgt om et minimalt antal timer 3 x 3 timer alle ugens 5 hverdage fordelt ligeligt på de 3 afdelinger.
3. Vi lukker alle Brønshøj Bordtennis aktiviteter i Grøndal MultiCenter ned pr. 1. september 2019 med mindre kommunen midlertidigt sætter sagen i bero, indtil der har været en drøftelse med et resultat klubben kan leve med.

Om Brønshøj Bordtennis

Brønshøj Bordtennis (BB) er Københavns og en af landets største bordtennisklubber målt på antal medlemmer. Vi har siden 1980 såvel trænet som spillet alle vores hjemmekampe i bordtennislokalet på 1. sal i Grøndal MultiCenter. Klubben har altid været en eliteklub såvel på ungdoms- som på seniorsiden, og har vundet et utal af mesterskaber såvel for hold som individuelle titler gennem årene.

                                                                    
Vi har pt 230 medlemmer fordelt med 40 ungdomsmedlemmer, 70 senior- og 120 senior 60+ medlemmer. Vi har i marts 2019 afholdt 75 års jubilæum (vi er en af de ældste bordtennisklubber i landet)

Lokalet i Grøndal MultiCenter

I bordtennislokalet er der fast opstillet 10 bordtennisborde. Der er ikke tale om en hal men om et lokale (med lavt til loftet), som kan sammenlignes med en række andre lokaler I Grøndal MultiCenter på 1. sal, hvor der kun skal betales 10 kr/time i gebyr. Det er BB som ejer alle bordtennisborde og har vedligeholdt og driftet lokalet ved frivillig arbejdskraft siden 1980. Som følge af for lav loftshøjde har det været nødvendigt for BB at få dispensation fra DBTU, så der kan spilles kampe i Elitedivisionen.
Kommunen opfatter tilsyneladende vores lokale som en hal, og det er slet ikke tilfældet. En hal kan bruges til mange forskellige formål (håndbold/basket/volleyball/floorball/etc) og er meget efterspurgt. Bordtennislokalet har kun begrænsede alternative anvendelsesmuligheder (bl.a. pga lav loftshøjde) og bør sammenlignes med bueskydningslokalet, judolokalet, fægtelokalet, brydelokalet og danselokalet – lokaler som alle ligger på 1. sal i GMC. Se gebyroversigten for gebyrer på samtlige af kommunens lokalefaciliteter. De betaler ikke halgebyrer men 10 kr/time. Vi vedligeholder lokalet og materiel (koster årligt ca. 30.000 kr), som vi selv betaler, og denne del sker i øvrigt ved ren frivillig arbejdskraft. GMC rengør gulvet 1 gang ugentligt, hvor vi slår borde og bander sammen inden rengøring og retablerer lokalet efter rengøring.
Vi ejer bordtennisbordene og øvrigt materiel. Kommunen har forsynet lokalet med almindelige borde og stole, hvor vi selv har ombetrukket stole og holdt stole og borde intakte med gummidupper, så gulvet ikke ødelægges af ubeskyttede jernrør. Vi har passet på gulvet, som er et særligt turneringsgulv til bordtennis i de knapt 15 år det har ligget i lokalet. Gulvet blev i sin tid betalt af kommunen. BB har også for nogle år siden malet lokalet ved frivillig arbejdskraft.

Eksklusiv adgang til lokalefaciliteten

Brønshøj Bordtennis har (næsten) eksklusiv adgang til lokalefaciliteten, bortset fra at KFUM Bordtennis disponerer over 2 borde tirsdag aften kl. 19-22 og IDA (idræt i dagtimerne) har adgang til at bruge 2 borde mandag kl. 10-12.
Det benyttes af ungdom, senior og 60+ i hele GMCs åbningstid og benyttes hele året sommer og vinter. F.eks. træner Senior 60+ alle ugens 5 dage fra kl. 9-13 og det gør vi hele året rundt.
Det er f.eks. pointstævner og divisionssamlinger og turneringskampe i weekends samt almindelig fri træning uden for de officielle træningstider.
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. juni 2019 drøftedes gebyrmodellen under dagsordenens punkt 2. Kultur- og Fritidsudvalget bemyndigede på mødet Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indgå brugsaftaler med foreninger med eksklusiv adgang til faciliteter.

—————————————————————————————————————————————

                       

( Foto Pixabayog har intet at gøre med brevet til Kultur- og Fritidsborgmesteren ).

———————————————————————————————————————————–

Af beslutningsdokumentet fremgår også følgende:

”En række foreninger har eksklusiv adgang til faciliteter og har i større eller mindre omfang bidraget til anskaffelsen af udstyr, der anvendes til aktiviteterne. Udstyret er af en sådan art, at det ikke er muligt at flytte det, når der ikke er aktivitet. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil indgå eller forny brugsaftalerne for disse foreninger med et bærende princip om, at foreningerne skal betale for den tid, faciliteterne anvendes til aktivitet.”
Brønshøj Bordtennis har ved den seneste lokalefordelingsrunde for sæson 2019-2021 kun ansøgt om et minimalt antal timer 3 x 3 timer alle ugens 5 hverdage fordelt ligeligt på de 3 afdelinger. Og det er som nævnt i det foregående langt mindre end den nuværende benyttelse af lokalet.
Det er derfor vigtigt for klubben, at vi ud over de ansøgte timer kan få lov til benytte lokalet som vi plejer uden betaling efter nærmere aftale med Grøndal Multicenter. Det er f.eks. stævner og divisionssamlinger og turneringskampe i weekends samt almindelig fri træning uden for de officielle træningstider. Hvis der skal indføres endnu et betalingssystem vil det kun øge vores problemer samt øge den samlede administrative byrde for klubben.
I øvrigt er det ny bookingsystem Foreningsportalen voldsomt administrativt krævende. Svaret på vores lokaleansøgninger har indtil videre genereret ca. 150 mails – alle autogenererede mails, hvilket er totalt uoverskueligt, ligesom det er uforståeligt, at det skal være så svært at ansøge om lokalefaciliteter.
Det er vores opfattelse, at der ikke er nye Folkeoplysende foreninger, som har ansøgt om lokalefaciliteter i bordtennislokalet. Vi har forespurgt i Booking, som ikke vil oplyse os herom. Det finder vi i øvrigt ikke acceptabelt især hvis de har fået tildelt lokaletid, og det må være i modstrid med reglerne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen.
Økonomi ved forskellige gebyrsatser
Der er her regnet på 3 gebyrsatser – vi finder at det eneste acceptable vil være en gebyrsats på 10 kr/time for hele lokalet, under hensyntagen til lokalets karakter, det som betales for sammenlignelige lokaler på 1. sal i GMC, at det er Brønshøj Bordtennis som ejer bordtennisborde og det øvrige materiel samt vedligeholder lokalet.

                          Gebyrer ved henholdsvis 10, 40 og 100 kr. pr. time for hele lokalet

                                                 Ungdom              Senior             60+

Antal timer pr uge                         15                       15                15

Uger                                              42                       45                50

Gebyr pr. time                               10                       10                10

I alt                                             6.300                   6,750          7.500                        20.550

Gebyr pr. time                               40                       40                40

I alt                                            25.200                 27.000        30.000                       82.200

Gebyr pr. time                              100                     100              100

I alt                                            63.000                 67.500        75.000                      205.500

 

Ungdom Senior 60+ Antal timer pr. uge 15 15 15 Uger 42 45 50 Gebyr pr. time 10 10 10 I alt 6300 6750 7500 20550 Gebyr pr. time 40 40 40 I alt 25200 27000 30000 82200 Gebyr pr. time 100 100 100 I alt 63000 67500 75000 205500 Det skal til orientering oplyses, at Brønshøj Bordtennis i 2018 havde samlede kontingentindtægter på 188.642 kr. samt at vores kontingenter er på sammenligneligt niveau med kontingenterne for tilsvarende medlemsgrupper i andre bordtennisklubber.

Medlemstal i Dansk Bordtennisunion (nu BTDK)

Der er i 2018 i alt registreret 9.290 bordtennismedlemmer i Danmark (DBTUs opgørelse) en stigning i antal medlemmer på 619 i forhold til året før. De sidste 2 års medlemssstigninger er næsten udelukkende sket på baggrund af tilgang af mange klubber, der har givet sig i kast med 60+ rekrutteringen. Medlemmerne er langt fra kommet af sig selv, men kun på baggrund af et stort stykke arbejde fra hhv. BAT60+ udvalget og de involverede klubber. Det har i de seneste år været vanskeligt at fastholde ungdomsmedlemmer samt skabe vækst i antal ungdomsspillere. Der er netop besluttet en ny struktur i DBTU med det formål at skabe vækst især på ungdomssiden. BB har i øvrigt været meget aktive omkring etablering af BAT 60+ og 4 af vores medlemmer i Senior 60+ er afgørende for organiseringen af aktiviteter i BAT60+.

Ungdom og seniorer

Brønshøj Bordtennis har en ungdomsafdeling som træner om eftermiddagen efter skoletid. Ungdomsafdelingen består af U11, U13 og U16. Vi kæmper med at fastholde ungdomsspillerne, og der er i dette forår besluttet et nyt ungdomsprojekt med det formål at øge medlemstallet i ungdomsafdelingen.
Seniorafdelingen træner om aftenen alle ugens hverdage, og der spilles i vidt omfang turneringskampe tirsdag og torsdag aften. Seniorafdelingen har tilmeldt 15 turneringshold for den kommende sæson der begynder medio august.

—————————————————————————————————————————————-

Brønshøj Bordtennis spiller naturligvis i de sortgule farver. ( Foto lånt fra BB’s hjemmeside og har intet at gøre med brevet til Kultur- og Fritidsborgmesteren )

————————————————————————————————————————————–

Anders Lind og Sophie Walløe – som også spiller i udlandet – er begge medlemmer af Brønshøj Bordtennis og stiller op for BB til Danmarksmesterskaber. De er danmarksmestre og spiller på landsholdet og repræsenterer Danmark internationalt.
CPH-overbygningen og ungdomseliten
I løbet af de sidste 30 år er antallet af københavnske klubber reduceret kraftigt, og der er i dag kun få klubber tilbage i hovedstaden. De to største klubber er Brønshøj Bordtennis og Københavns BTK. De har sørget for, at København fortsat er godt repræsenteret i toppen af dansk bordtennis. De har især inden for de seneste 10 år taget godt for sig af medaljerne ved DM for ungdom og senior – individuelt såvel som for hold. Men talent- og eliteudvikling er ressourcekrævende både økonomisk, facilitets- og ledelses- og kompetencemæssigt. Det kræver dygtige trænere og spillere, gode træningstider, materialer, sponsorer, masser af kommunikation mv.
De 2 klubber har derfor for nogle år siden etableret et samarbejde med overbygningen CPH-bordtennis med det formål at lave fælles talent- og eliteudvikling i eller tæt på spillernes klubmiljøer.
Sidste år blev der yderligere etableret Level Academy, som er CPH Bordtennis ”træningscenter”. Det forsøger at skabe rammerne og forudsætningerne for, at ungdomsspillere og unge seniorer i Brønshøj Bordtennis og København BTK kan udvikle deres fulde potentiale som bordtennisspillere. Men vi afskærer os ikke fra spillere fra andre klubber. For grundtanken er, at vores bedste spillere har brug for god sparring fra spillere fra andre klubber, og at spillerne kun kan blive bedre ved at samarbejde og hjælpe hinanden.
De 2 klubbers divisionshold er også blevet overført til CPH- bordtennis for at gøre det lettere at stille hold. Alle spillere i overbygningen skal være registreret i en af klubberne, og der betales halvt kontingent til de 2
klubber for de spillere, som er omfattet af Level Academy og som evt. spiller turneringer i andre bordtennisklubber.
Divisionsholdene spiller typisk deres hjemmekampe i weekends.
CPH-bordtennis er tilknyttet Team Copenhagens Elitetræningsakademi. Der trænes bl.a. tirsdag og torsdag kl. 7.30-9.00 i bordtennislokalet i GMC.
Eliteholdet i Stigadivisionen er trukket for sæsonen 2019-2020 som følge af de meget betydelige udgifter det kræver at drive et hold i den bedste række. Det gælder såvel spillerlønninger som udgifter til trænere mv.
Senior 60+ i Brønshøj Bordtennis

Senior 60+ i Brønshøj Bordtennisklub har pt. 120 medlemmer i alderen 60-89 år og har de sidste år haft en stor medlemsvækst. Vi optager alle medlemmer, som har en interesse i at spille bordtennis uden hensyn til, hvor meget de tidligere har spillet bordtennis. Spillemæssigt spænder vi derfor over spillestyrker fra eliteplan til nærmest nybegyndere. Bordtennis er en sund sport for ældre medlemmer – det giver masser af motion, fysisk aktivitet og det holder hjernen i gang. Samtidig er der et fællesskab og sociale aktiviteter, som alt sammen er med til at holde de ældre årgange i vigør. Vi deltager i en række turneringer for 60+ spillere og arrangerer også selv turneringer bl.a. det årlige klubmesterskab for 60+ samt afvikler en årlig venskabskamp med den svenske bordtennisklub Falkenberg BTK på skift i de 2 klubber. I 2018 deltog vores medlemmer i turneringer med i alt 15 turneringsdage.
Senior 60+ holdt i 2016 15 års jubilæum. Vi har ligeså længe haft samarbejde med Ældresagen, som henviser interesserede ældre til at spille bordtennis i Senior 60+ i Brønshøj Bordtennis. Der er fast en ”annonce” i Ældresagens blad, som vi naturligvis ikke betaler noget for. Det er typisk de medlemmer som kommer fra Ældresagen, som vi bruger mest energi på at integrere, da de ofte ikke har tidligere bordtenniserfaring.

———————————————————————————————————————————————–

For 7. gang mødtes veteranerne fra Falkenberg med 60+ spillere fra Brønshøj og enkelte fra Ballerup. Matchen afvikles 1 gang årligt på skift i Brønshøj henholdsvis i Falkenberg. I år var turen så kommet til Brønshøj. Svenskerne havde lejet 2 minibusser til de 18 deltagere og ankom i god tid onsdag formiddag til Grøndal Multi Center. De gik straks igang med seriøs opvarmning, inden vi bød på frokost for alle deltagere. Ialt deltog 41 spillere. ( Foto lånt fra BB’s hjemmeside og har intet at gøre med brevet til Kultur- og Fritidsborgmesteren ).

———————————————————————————————————————————————–

Vi samarbejder med DGI-bordtennis (i BAT60+) og deltager i deres 60+ turneringer, som afholdes i forskellige klubber på Sjælland. Der er typisk 2 årlige turneringer med 4 turneringsdage som afvikles i Brønshøj Bordtennis. Turneringerne opererer med A-, B-, C- og D-række så alle kan være med.
Vi træner 5 formiddage om ugen (kl. 9-13) og arrangerer organiseret træning med et ”tøse-hold” om mandagen (der er nu 25 damer med til træningen) og har også 2 årlige runder af hver 10 træningsdage med organiseret træning for alle om fredagen (eller mandagen). Spillerne til denne træning er på vidt forskellige niveauer. Der er et meget højt engagement og ambitionsniveau i 60+ afdelingen, og alle vil gerne blive bedre uanset før-niveau. Og så er det også meget sjovere. Der er knap 35 damer ud af vores i alt 120 medlemmer, hvilket er en meget høj andel damer, hvor der på landsplan i gennemsnit kun er ca. 10 % piger i bordtennisafdelingerne.
Brønshøj Bordtennis har i samarbejde med BAT60+ indgået et samarbejde med Træningscenteret Cure4Parkinson. Fra og med tirsdag d. 21.5. og hver tirsdag derefter vil op til 7 af vores borde være optaget fra kl. 12.00 til ca. 14.00 af nogle nye medlemmer, som er Parkinson-ramt. Vi har tilbudt bedre træningsfaciliteter og medlemskab i Brønshøj Bordtennis og BB bistår også med frivillige trænere. Parkinsonisme er en forfærdelig sygdom, som desværre er i stigning, fordi vi gradvist bliver ældre og ældre. Men nu dokumenteres det af de 15 brugere af træningscenteret Cure4Parkinson, at med bordtennisspillet som en del af motionen, får disse patienter det bedre og med mindre eller slet ingen medicin. Fysisk
aktivitet har en positiv indvirkning på adskillige biologiske processer. Derfor er fysisk aktivitet uden sammenligning det bedste lægemiddel på markedet. Primus motor for etableringen af centeret er Elisabeth Ildal, som af de fleste bordtennisspillere er kendt som stifter af Vedbæk BTK i 1999, en klub som lukkede for 5 år siden.
Senior 60+ fik et engangstilskud på 10.000 kr. i 2018 af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efter Servicelovens §79 til en bordtennisrobot. Ansøgningen blev begrundet med ”vores aktiviteter omkring forebyggende og aktiverende arbejde, der fremmer vores medlemmers livskvalitet gennem motion, boldspil, fælles omsorg og socialt samvær, som medvirker til at bevare vore medlemmers sociale, fysiske og psykiske funktionsevne. Alt organisatorisk og administrativt arbejde sker af frivillige”.
Bordtennisrobotten var især for at nybegyndere kunne lære grundslag og nye slag.
Det er den eneste udgift kommunen gennem årene har haft på vores 60+ forening bortset fra lokaler gennem Folkeoplysningsloven.
Lidt mere info om Senior 60+ Vi modtager intet i driftstilskud fra Københavns Kommune, bortset fra at vi får stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Alt organisatorisk og administrativt arbejde sker ved hjælp af frivillige. Vi har et kontaktudvalg (en slags bestyrelse) på 5 personer, som tager sig af det daglige og et festudvalg. Medlemmerne stiller altid op, når der er behov for det f.eks. til vores turneringer og årlige fester med det praktiske samt underholdningsmæssige indslag.
Medlemmerne betaler et halvårligt kontingent på 250 kr. og har i øvrigt fælles økonomi med Brønshøj Bordtennis. Der er brugerbetaling for de medlemmer, som ønsker at deltage i den organiserede fællestræning med 4 trænere. Trænerne som er tidligere elitespillere får en nærmest symbolsk betaling og får derudover stor anerkendelse for deres arbejde.
Vi hjælper Brønshøj Bordtennis på forskellig vis og er med til sikre en rigtig god bordtennisklub også for unge og seniorer.

———————————————————————————————————————————————

( Foto Pixabayog har intet at gøre med brevet til Kultur- og Fritidsborgmesteren ).

———————————————————————————————————————————————-

Socialt fællesskab

Ud over vores ugentlige aktiviteter beskrevet ovenfor afholder vi den årlige juleturnering/julefrokost med meget stor deltagelse. Vi spiller hele året rundt bortset fra de meget få lukkedage i Grøndal Multicenter (kan tælles på én hånd). Der afholdes også vores årlige fest med ledsager, hvor vi senest var over 70 deltagere. Festerne er meget populære og byder på underholdning og musik af vores mange kreative og musikalske medlemmer og opbygges omkring et tema, som indbyder til udklædning og anden kreativitet. Vi slutter altid af med et par timers musik og dans med vores faste liveband (sønner af to af vores musikalske medlemmer), som spiller musik fra vores unge dage. Vi viser hinanden omsorg og hjælper hinanden med lidt af hvert (vi er der jo i forvejen), og holder øje med om der er medlemmer, som ikke kommer som de plejer og følger op på det. Vi kender hinanden på kryds og tværs som venner, arbejdskammerater, naboer, tango-dansevenner, fra barndommen i FDF, musikorkestre, fra bordtennisklubber og vi har flere ægtepar som medlemmer. Vores politik er at alle spiller med alle i doubler og singler dog under en vis hensyntagen til store forskelle i spillestyrke. Se eventuelt Senior 60+ hjemmeside som giver et indtryk af vores sociale aktiviteter.

Kommunens ældrepolitik – kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27.02.2019 behandledes Københavns Kommunes Ældrepolitik 2019-2022 og Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar
Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor, at følgende bemærkninger indarbejdes i Ældrepolitikken:
• Ældrepolitikken fokuserer på frivillige fællesskaber og aktivt medborgerskab. I den forbindelse kan de mange folkeoplysende foreninger og aftenskolerne i byen spille en central rolle som arena for ældres samvær, bevægelse og motion. Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at samspillet mellem kommunale tilbud til ældre og det frivillige foreningsliv styrkes ved f.eks. at understøtte foreningerne i at etablere flere motions- og bevægelsestilbud for ældre. Dette gælder både de stærke ældreforeninger, der allerede findes i byen, og som med fordel kan udbrede deres pallette af aktivitetstilbud, og andre foreninger, der kan udvide deres målgruppe til også at omfatte ældre borgere. • Et tættere og mere koordineret samarbejde mellem de kommunale instanser og de frivillige foreninger kan sikre en tryg vej fra eksempelvis genoptræningsforløb til et fast motionstilbud efter endt forløb. Hvis foreningernes fællesskaber står klar til at tage over, når det kommunale tilbud slutter, er der større chance for, at den ældre fastholdes i en sund og aktiv hverdag. • I Ældrepolitikken nævnes flere forebyggende tiltag mod ensomhed og tristhed. Foreninger, biblioteker, kulturhuse og andre fællesskaber i byen kan også danne ramme for, at ressourcestærke ældre bliver frivillige. At skabe stærkere koblinger til kultur- og fritidslivets muligheder for at være frivillig kan give mening og indhold til de ældre, der har ressourcer og lyst til at yde en ekstra indsats. • I Ældrepolitikken er det nævnt, at byen skal indrettes så alle – uanset alder, mobilitet og orienteringsevne – skal kunne bruge de rekreative områder, herunder svømmehaller og biblioteker. Kultur- og Fritidsforvaltningen bakker op om dette, men påpeger, at det bør tydeliggøres, hvem der har ansvaret for, at dette sker. • Under temaet tryghed er der sat fokus på ”sammenhængende forløb”, hvilket stiller større krav til samarbejde mellem kommunens medarbejdere og med aktører uden for kommunen. Dette indsatsområde ligger helt på linje med regeringens udspil om ”sammenhængsreformen” fra april 2018. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil gerne bakke op om at holde fokus på det sammenhængende forløb for borgerne. I kommunen er sammenhængende forløb for ældre borgere en særlig udfordring, da ældre borgere ofte modtager flere forskellige ydelser, som går på tværs af forvaltninger og myndigheder. Den helhedsorienterede vejledning og støtte til ældre stiller derfor høje krav til itunderstøttet samarbejde på tværs. Et eksempel på en særligt sårbar situation er overgangen fra eget hjem til plejebolig, hvor kommunens forvaltninger i særlig grad skal være opmærksomme på at tilbyde en helhedsorienteret støtte til ældre. Flere af Kultur- og Fritidsforvaltningens enheder, fx borgerservice, Tillæg 65+ og Cph Volunteers er vigtige samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen af sammenhængende forløb for ældre.

———————————————————————————————————————————————-

Kultur- og Fritidspolitik 2010-2023

Revideret udkast til Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023. Dagsordenspunkt 5 til mødet den 2. maj 2019 i Kultur- og Fritidsudvalget.
I det reviderede udkast kan ordet ældre ikke findes (der nævnes kun børn og unge). Det er mærkeligt da enhver ved at de største brugere af kulturfaciliteter er ældre i aldersgruppen 65+ samt at ældre er den stærkest stigende gruppe borgere som benytter foreningernes og kommunens motionstilbud – bl.a. fordi der er et øget antal ældre og deres levealder er stigende.
Under Temaet Idræt og bevægelse er der dog anført følgende:
Brønshøj Bordtennis, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Den 25. Juni 2019

”Ambitionen i København er at inddrage bredt, så flest mulige københavnere bevæger sig. Derfor skal Københavns kultur- og fritidsområde understøtte nye tendenser, bevægelsesformer og københavnernes ønsker. Foreningslivet og aftenskolerne er vigtige til at nå dette mål. Derfor skal kultur- fritidslivet også fremover arbejde for et mangfoldigt udbud af forenings- og fritidstilbud, som i høj grad er båret af foreningernes mulighed for at stå på egne ben.”

——————————————————————————————————————————————–

( Foto Pixabayog har intet at gøre med brevet til Kultur- og Fritidsborgmesteren ).

———————————————————————————————————————————————

Konsekvenser af en lukning af Brønshøj Bordtennis

En lukning betyder for det første at alle medlemmer bliver ”hjemløse”. Ungdoms- og Seniorspillerne vil formentlig relativt nemt kunne finde klubber i andre kommuner i hovedstadsområdet.
Senior 60+ medlemmerne er så mange, at det bliver vanskeligt for alle at fortsætte med at spille bordtennis. Og det vil vi selvfølgelig være meget kede af, og det bør kommunen også være, hvis man skal tage kommunens ældrepolitik alvorligt.
Det skal for en ordens skyld nævnes at en række medlemmer allerede er ved at sive fra klubben – det gælder om at komme først til en ny klub, inden det bliver et problem med at integrere en masse nye spillere. Det gælder bl.a. 60+ medlemmerne.
Hvis Brønshøj Bordtennis lukker butikken og forærer bordene og det øvrige materiel til andre bordtennisklubber, vil der ikke længere være et bordtennislokale i GMC. Gulvet vil i løbet af kort tid blive ødelagt, hvis lokalet bruges til andre formål, og der ikke er nogen som passer på lokalet.
Lokalet vil stå gabende tomt i hvert fald om formiddagen, hvor der ikke er aktuel efterspørgsel på lokaler i GMC. Pt. har der i øvrigt det sidste halve år stået et meget stort lokale tomt på 1. sal i GMC – det har for længe siden været klar til at modtage nye brugere, men står stadig som ufærdigt og venter på en endelig bruger/brugere. Det blev tidligere brugt til kampsport (CSA.dk), som er flyttet til andre lokaler i Centret. Lav udnyttelse i formiddagstimerne er også den generelle situation for de andre lokaler på 1. sal i GMC.
Brønshøj Bordtennis lægger en del penge i kantine/restaurant til bordtennis arrangementer mv. og er formentlig en af restaurantens største kunder.
Der er i øvrigt et projekt i Kultur- og Fritidsudvalget vedr. investerings- og effektiviseringsbidrag til budgetbidrag 2020. Forslaget indeholder en investering i øget kapacitetsudnyttelse i Grøndal MultiCenter (GMC). Investeringen benyttes til at udvikle koncepter og metoder med henblik på at skabe nye samarbejder, der kan øge brugen af faciliteterne i dagtimerne. Ved dette forslag vil man investere 1,2 mio. kr. for at opnå en varig effektivisering på 0,2 mio. kr./år. Dvs. man vil gerne have at lokalerne benyttes off-peak og sågar investere en del heri.
Kopi af nærværende skrivelse til Kultur- og Fritidsudvalget sendes også til samtlige medlemmer i Brønshøj Bordtennis og til DBTU (BTDK), DGI og DBU. samt til Byudviklingschef Mads Kamp Hansen og ledelsen i GMC. Vi er opmærksom på den fælles pressemeddelelse af 7. december 2018 fra DBU, DGI og Idrætsforrum København.
Med venlig hilsen

Torben Reiff, Senior 60+   /   Mail: reiff@mail.dk  / Mobil: 30567246                                                                     

Bjarne Coster, Kasserer BB  /  Mail: bjarnecoster@gmail.com / Mobil: 61281888 

 

2700-netavisen vil løbende følge op på den yderst tilspidsede og ulykkelige sag !