Lad den "Granskende Pige" få sin oprindelige plads i Husum

Den 18. marts påtænker man at holde Borgermøde vedrørende forbindelsen Tingbjerg-Husum skole, og i den anledning har initiativtageren til at få skulpturen “Granskende Pige” tilbage til Husum opfordret til, at man placerer den på sin oprindelige plads i bydelen.

                   

Sonja Carlsen siger: – Det er dejligt, at skulpturen “Granskende Pige” nu kommer tilbage til Husum. Men for mig vil glæden være større, hvis den kommer til at stå på sin oprindelige plads, nemlig pladsen overfor Højstrupvej (tæt på det sted, hvor der nu er cykelstativer).  Her vil den komme til sin ret. Man har nu fra myndighedernes side besluttet, at den skal stå på det skrå græsstykke ved legearealet til børn, hvilket jeg synes er forkert, her vil den bare være en almindelig skulptur, uden lokalhistorisk betydning. De gamle husumborgere havde forudset, at der ville være færdsel til skolen og kirken, når Kobbelvænget ville blive anlagt, og at skulpturen således altid ville være et synligt symbol på Husums overgang til nye tider.
Det sted den blev flyttet fra i 2008, hjørnet af selve Frederikssundsvej, var ikke dens oprindelige ståsted, den må være blevet flyttet på et tidspunkt, slutter Sonja Carlsen.

Vi viser her en brevveksling fra 1933/34, som omtaler den planlagte mindeplads overfor Højstrupvej.

1933

1934

Så hvorfor ikke give Sonja Carlsen den glæde, at skulpturen kommer til at stå lige der, hvor hun hele tiden har haft intentioner om, at den skulle placeres ? Uden hendes utrættelige arbejde og kamp, var “Granskende Pige” ikke kommet tilbage til bydelen.

Andre mener:

Jens Peter Munk, Fagansvarlig, Bynatur: –  For vores skyld kan skulpturen opstilles, hvor det måtte ønskes i parken, selv om jeg mener, at vi sidste år kom til enighed om hvad, vi fandt var den bedste placering i området. Vi må så nok have et nyt møde på stedet, så vi bliver helt enige om en præcis placering af ’Granskende pige’. Derefter skal der indhentes ledningsplaner for at se, om en sådan placering er teknisk mulig. Der må nemlig ikke placeres noget over evt. eksisterende ledningsføringer i jorden.

Når vejret bliver lidt bedre, vil jeg forsøge at få et sådant møde arrangeret i Husum Bypark.

(8. marts 2018)