Preben Jørgensen var født spastiker men blev en stor kunstner

Kunstneren Preben Jørgensen levede en stor del af sin tilværelse i et af de små rækkehuse i Tingbjerg. Her fra udøvede han sin kunst på lærredet, hvilket netavisens redaktør fik rig lejlighed til at se og høre nærmere om, da der skulle laves en historie om ham omkring midtfírserne. Han havde sin helt egen stil, og det var/er ikke svært at se, hvilke værker han stod bag. 

   Preben Jørgensen blev født i 1933 og døde i 2005 – 86 år gammel

Preben Jørgensens malerier udmærker sig i første omgang ved den intense livsfølelse, de udstråler. Denne bliver bekræftet ved nærmere bekendtskab, både med malerierne og med mennesket bag dem. For J. er født spastiker, og hans kamp for en selvstændig tilværelse som kunstner har krævet både viljestyrke og udholdenhed. Vendepunktet i hans liv blev et ophold på Krogerup Højskole i 1958. Det førte til, at han besluttede sig til at melde sig ind på en privat malerskole for at begynde at udvikle sine kunstneriske anlæg. Han blev optaget på Kunstakademiet, fik guldmedalje i 1967 og har siden haft en lang række succeser. Preben Jørgensen hører hjemme inden for ekspressionismen, og karakteristisk for ham var hans evne til at fortælle om den menneskelige tilværelse i et levende og udtryksfuldt sprog. Sine temaer fandt han i fantasien og i hverdagen omkring sig, og drevet af en spontan udtrykstrang næsten tegnede han motiverne med penslen. Ofte byggede han sine kompositioner op i fugleperspektiv med store hovedpersoner og de mindre væsentlige billedelementer tilsvarende mindre i størrelsen. Styrken i hans billedsprog beror dels på dets fortællende karakter, dels, og måske især, på de stærke farver. Hans største talent var hans farvesans. En farvesammenstilling, der ofte går igen i hans billeder, er rød, okker og gul samt en lille smule blåt, som han formåede at kombinere, så de udstråler varme og styrke. Det er netop disse varme farver, der giver hans gøglere, cyklepiger og andre skikkelser fra livet omkring os deres udtrykskraft. Blandt malere der tiltrak ham i de unge år, kan nævnes Emil Nolde og Oskar Kokoschka, men han syntes ikke at være præget af nogen forbilleder, men nærmere at male ud fra en trang til at udtrykke sine stærke følelser for livet, livsglæden, men også angsten og de mørke tanker. Begge dele finder man i hans kunst, men som regel var det dog den optimistiske side, der har overtaget.

 (Weilbach)

Netavisens redaktør modtog denne papirudgave af et af Preben Jørgensens værker.

Det kunne være –  Olie på lærred, nøgen kvinde med, sign. og dateret PJ 1969 70 x 50 (72 x 52) cm.. Der var lavet 100 aftryk, og vi modtog nr. 97 !

Uddannelse

Olaf Markussens malersk., Kbh. 1958-59; Erling Frederiksens malersk., Stat. Mus. for Kunst 1961-62; Kunstakad. Kbh., malersk. (Søren Hjorth Nielsen), grafisk sk. (Palle Nielsen) 1962-70.

Rejser og udlandsophold

Øland og Gotland 1964; Italien 1965; Frankrig 1983; Island 1990.

Stillinger og hverv

I censurkom. for KE 1981-83.

Stipendier og udmærkelser

Akad. guldmed. 1967; Zach. Jacobsen 1969; Stat. Kunstfonds 3-årige stip. 1969, arb.legat 1983, 1989; Carlsbergfondet 1983; Henry Heerup 1992.