Premiere i netavisen - Ugens Fugl - hættemågen

Som vi kunne fortælle i sidste uge, har vi tilknyttet Christian Christensen som medarbejder på netavisen. Han har mange interesser – blandt andet musik og fodbold – men det bliver i første omgang en tredje af hans lidenskaber – nemlig fugle – som vi har premiere på i dag. Christian kommer meget i Utterslev Mose, og det er også dér, han starter sin faste ugentlige rubrik. Så vi siger endnu engang velkommen til ham og “Ugens Fugl”. 

Ugens Fuglhættemågen

Utterslev mose er et 221 hektar stort naturområde bestående af tre sammenhængende dele plus Kirkemosen. Vandspejlet udgør knap halvdelen af det samlede areal, der ellers består småøer og et engareal. Selvom vandkvaliteten regnes for dårlig, er her et rigt fugleliv. Utterslev mose er især kendt for sin store bestand af grågæs og hættemåger.

     Tekst og foto: Christian Christensen

Mens det går godt med grågæssene, er det gået meget tilbage for hættemågerne, der for få årtier siden udgjorde ca 20.000 par.

På trods af at der nu kun er en brøkdel tilbage, er det stadig en af mosens mest markante fugle med kolonier spredt ud i alle tre dele. Her om foråret høres de lige så meget, som de ses. Kommer en rovfugl for tæt på letter alle mågerne i et kollektivt forsvar af ynglekolonien.

Denne forsvars mekanisme kommer også andre fugle, der yngler tæt på kolonierne til gode, de opnår herved en vis beskyttelse. Hættemågen er den næst mindste måge i Danmark, kun den sjældne dværgmåge er mindre. Hættemågen er nem at kende på den sortbrune hætte som den har i sommerdragten.

Den har tilpasset sig mennesker og findes også i byrummet på græsplæner og tage. Der arbejdes på at forbedre vandkvaliteten i mosen, og der er også anlagt kunstige holme, men det kræver omfattende naturpleje, før det for alvor gør en forskel. Et af de største problemer er at få øget vandgennemstrømningen og at få forhindret tilgroning på en skånsom måde. Utterslev mose blev først rigtig fredet i år 2000.