SAB og fsb står sammen om udviklingsplan for Tingbjerg

 

Tingbjerg er på ghettolisten og siden den 1. december 2018 kategoriseret som en ’hård ghetto’. Derfor skal Ministeriet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. juni 2019 modtage en udviklingsplan, der beskriver, hvordan antallet af almene familieboliger i Tingbjerg bliver bragt ned til 40 %.

SAB’s repræsentantskab og fsb’s repræsentantskab har begge netop stemt ja til en fælles udviklingsplan for Tingbjerg. Den tager udgangspunkt i de planer og visioner, som SAB og fsb og samarbejdspartnere allerede har arbejdet med i de sidste 5-6 år. Tingbjerg skal fortsat udvikles som en grøn, aktiv og åben boligby.

– Jeg er stolt af, at SAB’s repræsentantskab har stemt ja til en udviklingsplan, hvor vi holder fast i at udvikle Tingbjerg. Vi skaber en varieret boligmasse, der kan sikre en mangfoldighed af beboere. Vi bevarer antallet af almene boliger i området, og vi frasælger ikke. Med beslutningen bestemmer vi selv, hvordan vi når regeringens krav om 40 % almene boliger. Bedre kan vi ikke gøre den inden for de rammer, lovgiver har sat, siger John Bøgelund Sørensen, formand for SAB.

– fsb’s repræsentantskabs ja betyder, at fsb er med til at udvikle Tingbjerg sammen med vores samarbejdspartnere. Vi har mange ønsker og visioner for Tingbjerg. Dem har vi arbejdet med de seneste 5-6 år, og det vil vi selvfølgelig gerne fortsætte med. Vi ønsker nemlig, at Tingbjerg om 10-15 år har flere beboere, nye boligformer, et mere varieret by- og butiksliv, flere veje ind og ud af området og bedre offentlig transport. Noget der vil være til glæde for alle, der bor i Tingbjerg, siger fsb’s formand Steen Søndergaard Thomsen.

29. april 19