Stillits- en eksotisk skønhed - Ugens Fugl i netavisen

     tekst & foto: Christian Christensen

(Det skal lige tilføjes, at dagens fuglebilleder er taget af Michael Bendt)

Stillitsen er en lille farverig finke, der kan opleves rundt omkring i vor bydels moser og parker. Man opdager dem ofte på dens stemme, der også har givet dem deres navn. Med lidt god vilje siger de stillitz, stillitz. De ses næsten altid i småflokke på 5-7 individer. Disse flokke flyver rundt til de forskellige ”spisesteder”, hvor der står tidsler og andre store planter med rigelig frøsætning. Får man først øje på dem, ligner de eksotiske fugle fra Afrika med deres mange farver og særprægede lyde. I Sydeuropa kan man tilmed se dem som burfugle på linje med kanariefugle og undulater. Den lever udpræget af frø, men ungerne fodres med insekter. De spiser frøene direkte på værtsplanten og ses sjældent spise frø, der ligger på jorden. Deres meget spidse næb gør, at de kan få fat i føden langt inde i frøkronerne. Hvis man vil gøre

noget godt for stillitsen så lad stauder og store tidsler stå vinteren over, for så er der nemlig mulighed for også at se dem hjemme i villahaverne. I Utterslev mose lader man flere steder disse planter stå vinteren over. Året efter slår man dem så ned, men udvælger så et tilsvarende område der ikke slås. På den måde sikres føden, og man undgår samtidig tilgroning. Danske stillitser er standfugle, men hver vinter kommer der fugle fra mellem Skandinavien og også længere øst fra. De kommer for at nyde godt af det mildere klima og den rigelig mængde føde, som vi har her i landet. Stillitsen har et stort udbredelses område, der dækker det meste Europa, og den findes langt øst på helt ind i Asien. Dens skønhed har gjort, at udvandrere fra Europa tog dem med sig helt til Australien og New Zealand som et minde fra det gamle land. Der findes i dag vildtlevende bestande i disse to lande. Stillitsen er på ingen måde en truet fugleart, men vi skal passe på at dens levesteder forbliver attraktive. Gode steder for at opleve stillitser er langs stierne rundt om Utterslev mose især i langs Pilesvinget og Grønnemose alle.