Brønshøjs "såkaldte" gadekær er en kæmpe skændsel !

Imens man har fokus på alt andet – blandt andet et nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole – (selvom det gode gamle i Pilegården har fungeret fint gennem mange år) – så er Brønshøj gadekær stille og roligt svundet ind til en simpel vandpyt. Kort sagt en kæmpe skændsel for bydelen.

Det er simpelthen utroligt, det er kommet så vidt. Vi har jo blandt andet i Brønshøj et lokaludvalg, og hvor er de henne i denne sag ? Ingen der fra har reageret på gadekærets tilstand, hvis de overhovedet har opdaget, hvor slemt det står til.

Så sølle ser gadekæret ud i dag. (Foto: Martin Greve Halse)

Men hvem gør noget nu ? Det er jo naturligvis kommunen, der skal handle, men hvornår sker det ?

Kigger man på gadekærets historie, så har det levet en ualmindelig turbulent tilværelse. For det er sket før – det som er sket nu. Hvad værre er – så sløjfede man i sin tid det hyggelige gamle gadekær til fordel for bustrafikken. Og da man endelig fandt på at bringe det tilbage, blev det i en stærkt minimeret udgave. Men okay – det var da trods alt bedre end ingenting. Faktisk var det et folkekrav, og der blev lokalt samlet ind til en genetableringen. Der blev bl.a. holdt bydelsfester, og flere fonde gav bidrag til projektet. Gadekæret var altså delvis en gave fra Brønshøj-borgerne til kommunen, som dog sikkert har betalt hovedparten.

Sådan så det ud, da man genetablerede gadekæret efter at Københavns Kommune fuldstændig vanvittigt havde ofret det gamle til fordel for bustrafikkens omlægning.

Netavisen tager dette op på foranledning af adskillige opfordringer fra læsere, som både er vrede og kede af det. Som de skriver – det kan da ikke være rigtigt, at ingen foretager sig noget, når man tænker på, hvor mange, der er glade for det lille åndehul ved Brønshøjvej.

Nu er bolden givet videre, og så regner vi da bestemt med, at nogen får lettet bagdelen.

Eventuelt fra lokaludvalget !!

I august 2014 udgav selvsamme udvalg nemlig en brochure med titlen Søerne i Brønshøj-Husummiljøtilstand og handlemuligheder, hvor i netop gadekæret omtales. Mon ikke udvalget bør læse lidt i det afsnit, som omhandler netop Brønshøj gadekær, så vi igen kan få det tilbage i anstændig stand.

Her ses et glimt af den vandpyt, der er tilbage af det gamle gadekær. Det er både flovt og pinligt. Ingen ænder alle andre fugle gider at kigge forbi mere. (foto: Martin Greve Halse)