Byfornyelse går stik imod kommunens klimamålsætning

                               Stibro over Vestvolden med Husum-siden og Bystævnet i baggrunden.

Det mener Hanne Helth, der er beboer i HF Birkevang. Hun har skrevet et indlæg, som netavisen i dag bringer, fordi vi mener, der er så mange fornuftige betragtninger i det. Og da projektet er sat i høring, kan man nå at give et høringssvar inden den 26. maj. Se linket til svaret nederst i artiklen.

Hanne Helth skriver:

Københavns Kommune ønsker i forbindelse med byudvikling af Husum/Tingbjerg at få Tingbjerg af ghettolisten. Man udbygger Bystævneparken (kommende Husum Haveby) og slår bydelen sammen med Tingbjerg for at kunne tælle beboerne med i Tingbjerg. Som kommunen så håber de på den måde kan tage af ghettolisten.

For at staten vil godkende denne noget kryptiske manøvre kræver Transportministeriet, at der anlægges en bilvej mellem de to bydele. Vejdirektoratet har foretaget en miljøkonsekvensvurdering af en sådan vej. Den er i høring lige nu og frem til 26. maj.

Men Tingbjerg ser allerede nu ud til at være ret tæt på at kunne komme af ghettolisten. Den foreslåede vej for at sammenlægge de to bydele kan derfor vise sig at være et helt overflødigt krav.

Øget biltrafik på op til 8.200 biler i døgnet 

Vejdirektoratet foreslår, at man anlægger en 17 m bred bilvej tværs gennem den fredede Vestvold lige ved gangbroen fra Bystævnet til Åkandevej. Direktoratets beregninger siger, at der vil køre op til 8.200 biler i døgnet på den i 2035. En trafikøgning, der svarer til det antal biler, der i dag kører på Mørkhøjvej. Trafikken skal ledes ud til Gadelandet og op til Frederikssundsvej/Husum Torv. Her er der i forvejen massive trængselsproblemer.

Forslaget vil bl.a. også:

·       øge støj og luftforurening i et rekreativt og fredet område, der bruges af rigtig mange af bydelenes borgere,

·       kræve, at man fælder 40 store træer, forstyrrer 6 flagermusarters opholdsområde og forstyrrer faunaen på volden.

·       forvandle den store og meget benyttede legeplads/grillplads til venstre for gennemskæringen af Volden til et sted med trafikstøj og luftforurening

·       ødelægge endnu en bid af Danmarks fredede og største fæstningsværk

Udbyg ramperne ved Hareskovmotorvejen og lad Vestvolden være uden biltrafik

                       

Den foreslåede vej går stik imod Københavns Kommunes mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. I stedet for at ødelægge det unikke, grønne paradis, Vestvolden er for Husum/Tingbjerg/Brønshøj, kunne man:

·       udvide den eksisterende gangbro mellem Ruten og Bystævnet med en cykel- og knallertsti

·       udbygge Hareskovmotorvejen med til- og frakørselsramper i begge retninger ved Tingbjerg (det er der i dag kun i indadgående retning mod byen)

·       etablere en selvstændig busbane på Åkandevej og på sigt etablere en letbane eller anden togforbindelse ind mod byen

Vejdirektoratet argumenterer i øvrigt for vejen med,  at man med den foreslåede vejforbindelse kan køre ind til centrum på 15 minutter. Det viser med al tydelighed, at de ikke har undersøgt borgernes virkeligheden særlig grundigt , inden de gik i gang ved tegnebrættet. De fleste undgår jo at tage bilen ind til København på grund af trængsel. Mange, der tager bilen, gør det, fordi de skal UD af byen. Her vil en motorvejsrampe ved Hareskovmotorvejen og en udkørsel til Mørkhøjvej løse rigtig meget.

I øvrigt virker det temmelig uovervejet, at kommunen beslutter at anlægge en helt ny bydel, Husum Haveby, med masser af nye boliger. Hvorefter man vil anlægge stor befærdet vej lige ved siden af. Det er der ikke meget ‘haveby’ over.

Hvis du er enig i, at forslaget er en ommer, så send et høringssvar inden den 26. maj via dette link:
https://vejdirektoratet-public.rhs.niras.dk/WebRegistrering/Registrering?hoeringid=0edf61bb-d8f7-4944-a9c1-82a101a254ba

Der er allerede kommet en hel del høringssvar, og hvis læserne har lyst til at studere dem, så kan man gå ind på dette link – https://vejdirektoratet-public.rhs.niras.dk/Webpublicering/Publicering?hoeringid=0edf61bb-d8f7-4944-a9c1-82a101a254ba

Det er i hvert fald vigtigt, man giver sin mening til kende, akkurat som Hanne Helth her har gjort det.