Coronaen aflyser også Mosetræffet

 

Lokaludvalgene har besluttet, at Mosetræffet aflyses, da foranstaltningerne i forbindelse med forebyggelse af smitte var for organisatorisk omfattende. Alle fire delområder, der hver i sær er af betragtelig størrelse skal indhegnes med afspærringstape, og ved indgangen skal der placeres 2 kontrollanter med tælleapparat, der skal sikre at der på intet tidspunkt befinder sig mere end 100 personer i delområdet.

http://www.facebook.com/2700lokaludvalg/videos/300104901209503