Den nye bydelsplan for Brønshøj-Husum er kommet

Nu er den her endelig – Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bydelsplan for Tingbjerg, Husum, Brønshøj og Bellahøj. Man finder den på forsiden af lokaludvalgets hjemmeside. Tryk blot på den gule annonce på forsiden af netavisen.

Bydelsplanen er pejlemærket for lokaludvalgets arbejde. Planen rummer lokaludvalgets vision for bydelens udvikling samt en række temaer og konkrete indsatser, som skal hjælpe med at virkeliggøre visionen.

I Brønshøj-Husums bydelsplan sætter man fokus på at skabe sammenhæng og fællesskab på tværs af kvartererne – og med resten af København. Brønshøj-Husum vil være en del af København og bindes bedre sammen med resten af hovedstaden. Vores bydel kan tilbyde meget inden for naturoplevelser og kulturliv, som resten af København skal opdage. Det bliver nemmere for københavnerne og for turister, hvis vi får metro til bydelen og steder at overnatte.

Fra Lokaludvalget lyder en tak til alle, der har bidraget til bydelsplanen ved at svare på borgerpanelundersøgelser og deltage i borgermøder og netværksaktiviteter. Det er håbet, alle vil være med til at realisere planen.

Lokaludvalget opdaterer løbende bydelsplanen, ligesom man hvert år inviterer til et møde, der følger op på arbejdet med planen. Skulle man have lyst til at sidde i bydels-repræsentantskabet og følge med i arbejdet med bydelsplanen, så kan man sende en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Hvis man bor i bydelen, lander der en forkortet udgave af bydelsplanen i postkassen i uge 20, med mindre man har sagt ‘nej tak’ til reklamer.

Det er også muligt at komme forbi lokaludvalgets sekretariat på EnergiCenter Voldparken og hente et eksemplar.

Se den forkortede udgave af bydelsplanen for Brønshøj-Husum her