Det er tid til Lokaludvalgets Bydelspris 2023 - (fristen er forlænget) !

Bydelsprisen 2023 er på 10.000 og kan tildeles grupper, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at gøre vores bydel til et endnu mere attraktivt sted at bo, handle og leve i.

Hvem?         Alle kan indstille kandidater, som de synes har gjort noget helt særligt for Brønshøj, Husum, Bellahøj og Tingbjerg.

Hvornår?  Ny frist:  Man kan indstille frem til fredag den 11. august kl.12:00

Vinderen bliver offentliggjort ved Mosetræffet den 10. september 2023.

Hvordan?   Man indstiller sin kandidat ved at sende en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

I mailen skal man skrive 1) navnet på kandidaten 2) hvad det særlige er, kandidaten har gjort 3) + navn og kontaktoplysninger

Kriterier?    Prismodtagere, som kan komme i betragtning, har:

  •  Ydet en særlig indsats for at fremme udviklingen af et godt og levende miljø for borgerne i Brønshøj-Husum.
  • Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator for fornyelsen og udviklingen af handelsstrøgene, torve, parker, volde, moser, boligområder, skoler, institutioner, det sociale eller kulturelle liv og dermed gjort Brønshøj-Husum kendt som en attraktiv bydel.
  • Udvist mod og nytænkning.