Festlig tænding af lysene på Husum Torv

Tirsdag aften kom der hyggelys over Husum Torv. Lang tids planlægning og arbejde fra primus motor Lis Søkvist kunne endelig forløses, og det skete på festlig vis med musik og sang. Glædeligvis mødte mange op til seancen, og nu vil de opsatte lys sætte sit hyggelige præg på torvet i de næste fire måneder,

Det giver unægtelig et hyggeligt præg på det ellers halvmørke torv, at træerne nu er illumineret

Personen der gav det forløsende ord “tænd” var Jakob Næsager, Borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti, og de ordre gav han efter en lille kort tale til såvel Lis Søkvist som til alle, der var mødt op. For inden havde Lis Søkvist selv forsøgt at sige et par ord, men det var svært at få ørenlyd uden en mikrofon. Alt i alt gik det hele ellers som planlagt, og stor ros til de mange skønne unger, som kom syngende ind på torvet. Også ros til det lille orkester, som efter bedste vilje akkompagnerede sangen.

Det var en meget festlig indledning, da de mange skolebørn kom gående ind på torvet, mens de sang

Ja desværre kommer der fortsat ikke et rigtigt juletræ på Husum Torv, hvilket hovedparten af lokalbefolkningen stadig ikke fatter et ord af. Men så alle kan i stedet glæde sig over det flotte initiativ med udsmykningen, så der trods alt kommer lidt juleagtig stemning.

Her ses hovedpersonerne ved tændingen, Jakob Næsager og Lis Søkvist. Begge kunne være tilfreds med hele arrangementet.