Gransangeren - denne uges fugl i netavisen

Den første blandt sangfugle er kommet ! Gransangeren er er altid den første blandt sangfuglene der ankommer.

     Tekst: Christian Christensen / Foto: Michael Bendt

Og den ses og høres typisk i den sidste halvdel af marts måned, mens der endnu er nattefrost og træerne stadig står nøgne. Den lille sanger er nemlig en særdeles hårdfør lille fugl, der kommer til landet 3-4 uger før alle andre sangere. Vinteren tilbringes i det sydlige Europa og Nordafrika, så turen op til os er kortere end for dens nære slægtning løvsangeren, der ligesom mange andre sangere overvintrer et godt stykke nede i Afrika.

 

Gransangeren har en meget let genkendelig sang, der består af et optimistisk tjif-tjaf-tjif-tjaf, hvilket har givet den navnet på engelsk, hvor den slet og ret hedder tjiftjaf. Den kan i disse uger høres over alt her i Husum og Brønshøj. Hvis man går en tur i et af villakvarterene, høres dens sang over alt, men det er sjældent at man ser den, da den tit sidder højt oppe i store træer. Hvis man man vil være helt sikker på at møde den, så er en tur Utterslev mose lige omkring der, hvor volden løber ud i mosen et sikkert sted, men også Brønshøjparken plejer at være en god mulighed.

Dette billede er taget ved Pilesvinget, hvor jeg en tidlig morgen hørte gransangeren synge dens tjif-tjaf sang. (foto: Christian Christensen)
Gransangeren er en meget almindelig ynglefugl i Danmark og den yngler også i vores område. Som nævnt er den nært beslægtet med løvsangeren, og så kunne man forledes til at tro, at de to arter deler løv og grantræer i mellem sig, men sådan er det ikke. Når gransangeren har fået sit navn, så stammer det fra dengang, den kun var her i Danmark som trækfugl på sin vej nord på, hvor den ganske rigtigt yngler i grantræer. Der er så sket en “indvandring” af gransangere sydfra, og denne bestand i blandt andet Tyskland holder til i løvtræer.
Naturen er ikke statisk, og bestande kan over 40 – 50 år ændre sig enten til fremgang eller tilbagegang. Gransangeren er på ingen måde en truet fugl, så vi kan godt regne med dens selskab mange år ud i fremtiden.