Indlæg: Metro må blive mere end valgflæsk

 

 

Metro må blive mere end valgflæsk

 

Andreas Petersen, kandidat til Borgerrepræsentationen (K)

 

Kommunalvalget står for døren. Politikerne står i kø og taler for metro til vor bydel. Handlingerne taler dog et andet sprog.

 

Vi Konservative fremsatte i maj et forslag om at undersøge en hospitalsmetro fra Rigshospitalet via Bispebjerg og Brønshøj til Herlev. Forslaget blev vedtaget mod socialdemokratiske stemmer.

 

Den nuværende socialdemokratiske spidskandidat Sophie Hæstorp Andersen udtalte dengang til Politiken, at det var “spændende”, men der “er andre dele af byen, der er mere relevante at se på.”

 

Se, det er da klar tale fra en socialdemokrat. Metro via Brønshøj er ikke noget Hæstorp Andersen prioriterer.

 

Regeringens infrastrukturplan “Danmark Fremad” nævner ikke metro til Brønshøj. I planen prioriteres metro i København ganske vist, men det er metro til Lynetteholm!

 

At bygge metro til en bydel, der endnu ikke eksisterer, er åbenbart vigtigere for regeringen end Brønshøj, der har været en del af Københavns Kommune i 120 år.

 

I årets københavnske budgetaftale – som vi konservative ikke er en del af – afsættes penge til at undersøge en letbane eller BRT-løsning, ikke en metrolinje. Vi konservative tog  andre partiers nylige metro-snak på ordet.

 

I sidste uge fremsatte vi Konservative et forslag om at standse undersøgelse af letbane til Brønshøj. Ingen andre partier ville støtte forslaget.

 

Nogle politikere siger så, at Brønshøj først skal have en BRT-løsning, og så senere en metro. Det vil sige, Brønshøj der aldrig har haft hverken metro eller S-tog, skal nu pludselig have hele to kollektive transport-løsninger. Om det lyder troværdigt, når man ved hvor lidt Rådhuset prioriterer Brønshøj, det må andre bedømme.

 

Min frygt er, at vi kun ender op med en busløsning. Faktum er, at vi nu har brug for en samlet, konkret plan for at få metroen til Brønshøj, ikke flere valgløfter.