Indlæg til netavisen ..

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

INDLÆG TIL

KOMMUNAL-OG REGIONSRÅDSVALG 2021

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Indlæg: Nej-tak til en letbane igennem Brønshøj

Af MF Peter Skaarup. Dansk Folkepartis Gruppeformand og Retsordfører

Et af de store og mest betydningsfulde sager i Brønshøj op til kommunal- og regionalvalget er, om bydelen skal gennemskæres af en ny letbane. Jeg frygter ærligt talt for konsekvenserne i form af mange års støjende anlægsarbejde samt en permanent og markant forværring af trafikpropperne på Frederikssundsvej. Samtidig vil det betyde en væsentlig parkeringsforringelse, hvilket i allerhøjeste grad vil være til stor skade for det lokale handelsliv. I det hele taget er Frederikssundsvej en relativ smal vej, der ikke som udgangspunkt har plads til – endsige brug for – en letbane, der både vil fylde meget og skabe trafikalt kaos. 
Derfor støtter vi i DF både lokalt, regionalt og nationalt, at der anlægges en metrolinje under jorden, hvorved vi undgår et permanent trafikalt kaos og i stedet får flyttet transporten ned, hvor den ikke forstyrrer nogen borgere. En sådan løsning vil højne livskvaliteten i Brønshøj og det vil også være både den miljø- og klimamæssigt bedste og mest bæredygtige løsning. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Metro må blive mere end valgflæsk

af Andreas Petersen, kandidat til Borgerrepræsentationen (C)

Foto: Laust Jordal

 

Kommunalvalget står for døren. Politikerne står i kø og taler for metro til vor bydel. Handlingerne taler dog et andet sprog.

Vi Konservative fremsatte i maj et forslag om at undersøge en hospitalsmetro fra Rigshospitalet via Bispebjerg og Brønshøj til Herlev. Forslaget blev vedtaget mod socialdemokratiske stemmer.

Den nuværende socialdemokratiske spidskandidat Sophie Hæstorp Andersen udtalte dengang til Politiken, at det var “spændende”, men der “er andre dele af byen, der er mere relevante at se på.”

Se, det er da klar tale fra en socialdemokrat. Metro via Brønshøj er ikke noget Hæstorp Andersen prioriterer.

Regeringens infrastrukturplan “Danmark Fremad” nævner ikke metro til Brønshøj. I planen prioriteres metro i København ganske vist, men det er metro til Lynetteholm!

At bygge metro til en bydel, der endnu ikke eksisterer, er åbenbart vigtigere for regeringen end Brønshøj, der har været en del af Københavns Kommune i 120 år.

I årets københavnske budgetaftale – som vi konservative ikke er en del af – afsættes penge til at undersøge en letbane eller BRT-løsning, ikke en metrolinje. Vi konservative tog  andre partiers nylige metro-snak på ordet.

I sidste uge fremsatte vi Konservative et forslag om at standse undersøgelse af letbane til Brønshøj. Ingen andre partier ville støtte forslaget.

Nogle politikere siger så, at Brønshøj først skal have en BRT-løsning, og så senere en metro. Det vil sige, Brønshøj der aldrig har haft hverken metro eller S-tog, skal nu pludselig have hele to kollektive transport-løsninger. Om det lyder troværdigt, når man ved hvor lidt Rådhuset prioriterer Brønshøj, det må andre bedømme.

Min frygt er, at vi kun ender op med en busløsning. Faktum er, at vi nu har brug for en samlet, konkret plan for at få metroen til Brønshøj, ikke flere valgløfter.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

FRA BRØNSHØJ TORV TIL Kongens Nytorv Metro station på under 20 minutter.

Lyder det umuligt – umiddelbart ja, men hvis vi får Metro fra Brønshøj Torv til  Nørrebro Metro Station, kan det lade sig gøre.

Det tager KUN 12 minutter med m 3 fra Nørrebro Metro Station til Kongens Nytorv Metro Station, og det er  kun et stenkast fra Strøget, hvor der er mange gode butikker.

Da det næsten ikke er muligt at parkere bilen ved strøget, ønsker jeg mig brændende Metro fra Brønshøj Torv til Nørrebro Metro Station.

Hvis du er enig i mit synspunkt sæt kryds ved liste C den 16. november.

Med venlig hilsen

Birte Aabye

(red. er bekendt med adressen)

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Letbanen er ikke vedtaget

Af Laura Rosenvinge, Borgerrepræsentant, Socialdemokratiet opstillet i Brønshøj-Husum

– Her i valgkampen møder jeg mange borgere, som spørger ind til letbanen, fordi de tror, den er blevet vedtaget. Derfor vil jeg gerne gøre det helt og aldeles klart, at letbanen langs Frederikssundsvej ikke er vedtaget endnu. Og det bliver den heller ikke med min gode vilje,

Tvivlen er opstået, fordi regeringen før sommeren indgik en aftale om investeringer i den kollektive trafik, hvor en letbane på Frederikssundsvej blev nævnt, hvilket flere politikere glædede sig over – bl.a. Enhedslistens finansordfører Rune Lund, der beskrev letbanen som “meget vigtig” for partiet.

– Med den slags skråsikre meldinger, så kan jeg godt forstå, at folk opfatter letbanen som vedtaget. Men det står tydeligt i regeringens aftale, at en endelig beslutning skal træffes på baggrund af yderligere undersøgelser og efter dialog med lokale parter, lyder det fra Laura Rosenvinge.

Og blandt de lokale borgere i Brønshøj-Husum lader der til at være stor modstand. Der har været organiseret underskriftindsamlinger mod letbanen, og på Københavns Rådhus er et flertal imod letbanen. Heriblandt også Socialdemokratiet:

– Vi vil ikke spises af med en letbane, som ødelægger byrummet og butikslivet langs Frederikssundsvej. Derfor har vi afsat penge i næste års budget til at undersøge busalternativer til letbanen. På den måde kan vi opgradere den kollektive trafik i vores bydel på den korte bane, mens vi arbejder videre på at få metro til Brønshøj-Husum.