"Den svære samtale" i Sognecentret

“Den svære samtale – hvad er det egentlig, der er svært” er emnet tirsdag den 9. januar kl. 19.30 i Brønshøj Sognecenter på Præstegårds Allé 5.

”Den svære samtale” er blevet et begreb blandt mange sundhedsprofessionelle, og udtrykket henviser oftest til den samtale, der handler om eksistentielle temaer, som mening, afmagt, tro, håb, død og livsmod. Denne aften prøver man sammen at blive lidt klogere på, hvad ”det svære” er og måske også lidt bedre rustede til samtalen om det. Hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen fortæller om sit arbejde med ”Eksistenslaboratorier” i sundhedsvæsenet og giver et par smagsprøver på de øvelser, der arbejdes med i laboratorierne. Kaffe og foredrag: 20 kr.