Kom med til borgermøde om metroen

Der er borgermøde om metroen onsdag den 27. september kl. 17.30-20.30 i Biblioteket på Rentemestervej 76, 3. sal.

Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Vanløse Lokaludvalg ønsker, at der skal komme metro til de nordvestlige dele af København – Brønshøj-Husum, Bispebjerg og den nordlige del af Vanløse. Udvalgene er gået sammen om at få politikerne i tale og første skridt er et borgermøde med politikerdebat.

Man har inviteret eksperter og kommunale politikere til debat om metro til den nordvestlige del af København. Alle er velkommen og til at give besyv med til fremtidens transport i de nordvestlige bydele!

Pga. forplejning er tilmelding nødvendigt

Tilmelding til zm9u@kk.dk senest den 22. september

Se invitation til mødet her: https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2023/08/metro-møde-version-5-1.pdf