Kom til borgerworkshop om Brønshøj Torv  

Hvordan skaber vi mere liv på Brønshøj Torv? Hvordan bindes torvet og de omkringliggende kulturinstitutioner bedre sammen? Hvilke kvaliteter og potentialer rummer strækningen fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn? Hvordan fremmer vi bynaturen i området? 

 

Det er nogle af de spørgsmål, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg har stillet sig selv og nu ønsker borgernes forslag til. Derfor inviteres hele bydelen til workshop på den nuværende Brønshøj Skole tirsdag den 7. september kl. 19-21. Tilmelding sendes til  2700lokaludvalg@okf.kk.dk senest den 1. september. 

 

En helhedsplan for området omkring Brønshøj Torv  

Lokaludvalget har en vision om at skabe et samlet kulturelt centrum omkring Brønshøj Torv med de omkringliggende kommunale bygninger: Brønshøj Vandtårn, Pilegården, Brønshøj Gamle Skole, Rytterskolen og Brønshøj Bibliotek – med særligt fokus på hvordan udearealerne mellem bygningerne kan invitere til fællesskab og aktivitet. 

 

Derfor sætter lokaludvalget i samarbejde med arkitektkontoret SLA gang i en borgerinddragende proces, som skal munde ud i en helhedsplan for Brønshøj Torv og den kulturelle akse, der går fra torvet til Brønshøj Vandtårn. Formålet med helhedsplanen og processen bag er at samle og visualisere bydelens ønsker i et projektkatalog. Efterfølgende kan borgere, foreninger og andre aktører – med opbakning fra lokaludvalget – søge finansiering til de enkelte forslag via fonde og budgetforhandlinger. Lokaludvalget har altså ingen penge i ryggen til at kunne realisere idéerne nu og her – men er overbeviste om, at med lokal opbakning og de rette idéer kan visionerne realiseres hen ad vejen. Den færdige helhedsplan præsenteres på et borgermøde den 9. december. 

 

Flere workshops for de engagerede 

Hvis man gerne vil have endnu mere indflydelse på fremtidens Brønshøj Torv, er der rig mulighed for det. På to workshops vil lokaludvalget sammen med engagerede borgere dykke endnu dybere ned i ”Kulturaksens potentialer. Det sker 29. september og 13. oktober kl. 17-21. Man kan allerede nu tilmelde dig på  2700lokaludvalg@okf.kk.dk 

 

netavisen 22. august 21 kl. 11.15