Forårets Sporvognsserie i 2700-netavisen 11

Som bekendt fik Københavns Sporveje leveret 100 ledvogne fra Düsseldorf i perioden 1960 til 1968. Det 
skete på baggrund af, at man i 1957/58 havde haft en ledvogn fra sporvejsselskabet i Düsseldorf på prøve. 
Den kørte fra 19. december 1957 til 21. februar 1958 på linje 2 mellem Brønshøj Torv og Sundbyvester 
Plads.  
Ud over at vognen gjorde indtryk på Borgerrepræsentationen, der i 1959 bevillegede 43.000.000 DKK til 
køb af 100 vogne, gjorde den også indtryk på datidens sporvejsentusiaster for hvem det blev et stort ønske 
at få vognen til Danmark, når den en dag ikke længere skulle bruges i driften i Düsseldorf. 

2015-05-11-A

Da vognen efterhånden var blevet 45 år gammel i 2002 blev det tid til udrangering af vognen. 
Sporvejsmusset Skjoldenæsholm havde løbende holdt kontakt med sporvejsselskabet i Düsseldorf, og 
derfor kunne museet da også overtage vognen i løbet af sommeren 2002. 
Vognen ankom til Sporvejsmuseet fredag den 26. juli 2002, og var allerede på prøvetur samme dag. Dagen 
efter blev den sat i drift og har været det lige siden. 

2015-05-11-B

For at sikre sig reservedele til istandsættelsen af de to københavnske ledvogne, som museet havde købt 
tilbage fra Alexandria i Egypten i 2001, indgik museet aftale med sporvejsselskabet i Düsseldorf om 
overtagelse af yderligere 3 vogne, nemlig vognene 2401, 2410 og 2415. 
Mens 2401 og 2415 hurtigt blev brugt som reservedele, blev 2410 i en årrække udstillet foran Remise 1. 

2015-05-11-C

Det blev længe drøftet hvorvidt vognen skulle istandsættes for at køre som museumsvogn, men enden blev 
at vognen i perioden 2012 til 2014 blev istandsat som cafevogn. 
Den beslutning er blevet vel modtaget af museets gæster.

2015-05-11-D