Forårets Sporvognsserie i 2700-netavisen 6

Ved sporvejsdriften ophør i 1972 havde Københavns Sporveje stadig 12 vogntog af Lundingtypen til 
rådighed. I dag er 6 af motorvognene og 4 af bivognene bevaret på Sporvejsmuseet.  
 
I 1972 havde Københavns Sporveje selv udtaget vogntoget 575/1578 til museumsbrug, og Sporvejshistorisk 
Selskab havde overtaget 587/1552 og 617/1572. 

2015-03-23-A

En privatmand var dog ikke tilfreds med de udvalgte vogne, så han valgte for egne opsparede midler, at 
købe 3 Lundingmotorvogne, en tilsvarende bivogn og den gamle to‐akslede saltvogn 309.  
Manden er PER BECH PETERSEN, hvis navn allerede er kendt af mange på grund af det store antal farvedias 
han i løbet af 1960’erne fik taget af de københavnske sporvogne. 

2015-03-23-B

De motorvogne han købte var nummer 564, 598 og 608. 

2015-03-23-C

Da vognene skulle flyttes fra Nørrebro Remise i sommeren 1972, var de store mobilkraner endnu ikke 
særligt udbredt, og vognene kom derfor op på blokvognene via et kabeltræk. 

2015-03-23-D
Alle de købte vogne kom i første omgang til Lygten Remise. I 1980’erne kom vognene videre til 
Omstigningsklubben i Skælskør. Bivogn 1582 blev dog overtaget af Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm,   www.facebook.com/sporvejsmuseet ..

2015-03-23-E

I 2011 blev det areal, hvor Omstigningsklubben havde holdt til solgt, og det stod klart at 
Omstigningsklubben ikke kunne fortsatte på stedet. 
Der blev indgået aftale med Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm om overtagelse af vognene, og torsdag den 
29. september 2011 blev vognene flyttet til et af Sporvejsmuseets depoter. 

2015-03-23-F

Efter at vognene var kommet i hus i Sporvejsmuseets depot i Store Merløse, stillede medarbejderne op til 
det obligatoriske gruppebillede. 
En af Sporvejsmuseets medarbejdere, Kurt Berg, optog i løbet af dagen 52 minutter video, som 
Sporvejsmuseets videoredaktion på grund af andre opgaver ikke havde tid til at redigere. Der var dog stor 
interesse for at se optagelserne, så af hensyn til medarbejderne blev video lagt på YouTube i redigeret 
form. Sjovt nok har videoen været vist over 5.000 gange selvom den primært er for sporvognsnørder. 
Se med her: 
https://www.youtube.com/watch?v=jXEN6FRoYV8 
Billederne i denne artikel er taget af Arne Andersen og Per Bech Petersen.