"Fra dengang vi havde de gamle sporvogne" 5

fra dengang 5

En rangervogn – skubbende en gammel snefejevogn foran sig, poserer her foran sporvejenes remise og hovedværksted på Enghavevej den 5. juli 1946. Den gamle 3’er er en tidligere dobbeltdækker, (det kan jo gå tilbage for enhver) ! I alle sit livs skabte dage sled dén og ligesindede skinnerne på linje 3, for slutteligt hårdt og brutalt at blive udrenset i 1951, hvilket man da kan sige er “utak er verdens løn”. I baggrunden til venstre skimtes en gammel saltvogn.