Sporvognene glemmer vi aldrig (7)

Spor2

Det såkaldte “Sporveislokomotiv-Consortium” prøvekørte i 1875 dette dampsporvejslokomotiv bygget af Smith & Mygind, Nørrebrogade. Det var i bogstaveligste forstand en lyssky affære. Man afprøvede nemlig køretøjet i nattens mulm og mørke på strækningen mellem Nørre/Øster Farimagsgade og Kongens Nytorv. Dels for ikke at genere den daglige trafik, og dels for ikke at skræmme befolkningen fra vid og sans. Senere overflyttedes lokomotivet til Kjøbenhavns Forstæders Sporveisselskab, hvor det indsattes på Blegdamsvejlinjen og indlogeredes i remisen ved Trianglen. Smålige petitesser såsom økonomi og tekniske mangler satte desværre en stopper for projektet. Byen måtte vente endnu næsten 10 år på sine dampsporvogne. Lokomotivet ses her forrest med to hestesporvogne på slæb. Søgningen har der tilsyneladende ikke været noget i vejen med !