Sporvognene glemmer vi aldrig (8)

Spor3

Her er stemning og duft af “den gamle købmandsgaard” og Nøddebo. Stedet for den Morten Korch’ske idyl er imidlertid Ahlefeldtsgades beskedne remise- og garageanlæg (ved Nansensgadehjørnet) i begyndelsen af tyverne. Motorcyklen som skimtes i forgrunden kunne godt være en Ellehammer, men er det ikke. De to klodset udseende “affyringsramper” er hestetrukne tårnvogne tilhørende Københavns Sporveje, og i baggrunden skimtes samme solide firmas første automobiltårnsvognstype. Anlægget var oprindeligt et jernstøberi, som Kjøbenhavns Omnibuskompagnis grønne hestebusser indtog i 1895. Under De Kjøbenhavnske Sporveie og KS var blandt andet de legendariske “høner” indlogeret her.