"Sporvognsminder fra Brønshøj og Husum" 14 ..

Vi fortsætter i dag serien omkring de gamle sporvogne i Brønshøj og Husum i samarbejde med Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, www.facebook.com/sporvejsmuseet. I dag handler det om “Buslinjerne i lokalområdet” ..

Skm_2700NET_027Da buslinje 44, der her passerer Husum Torv, blev oprettet i 1956, var det for at betjene boligområderne omkring Novembervej i Herlev. En forlængelse af sporvognslinjerne kunne naturligvis ikke komme på tale da Sporvejene i forvejen sloges med et nedslidt system efter 2. verdenskrig.

Skm_2700NET_027B
Linie 44 havde endestation ved Husumvej, hvor også linie 22 holdt til.
Linje 22 blev i 1973 forlænget til Bystævneparken, og linje 44 blev helt nedlagt i 1975.
Kørslen til Herlev blev dog overtaget af linje 17, der var en forlængelse af linje 7.
Skm_2700NET_027C
Efterhånden som sporvejsdriften indskrænkedes, og antallet af busser hos Københavns Sporveje steg, blev
det muligt at indsættes busser, når der var større forstyrrelser i sporvejsdriften.
Her er en af Sporvejenes “fremtidsbusser” kommet til Husum i 1967.
Alle fotos: Torben Liebst