Lokaludvalgets formand svarer her på borgernes holdning til vejforbindelsen

Lokaludvalgets formand Christoffer Rosenkrands giver her sit svar på den debat, der har kørt her på det seneste i 2700-netavisen vedrørende vejforbindelsen mellem Tingbjerg og Husum.

Der har den seneste uge været stor debat i netavisen om lokaludvalgets høringssvar til Vejdirektoratets offentlige høring af foreslået vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum, også kaldet ’Bystævneforbindelsen’. Lokaludvalget beskyldes i debatten for ikke at repræsentere borgernes holdning til vejforbindelsen i vores høringssvar. Det vil jeg som formand for lokaludvalget gerne svare på.

Den lokale borgerdialog

Det er lokaludvalgets opgave at stå for den lokale borgerdialog. Netop derfor har lokaludvalget arrangeret et borgermøde den 21. april på Tingbjerg Skole, der handlede specifikt om vejforbindelsen. Her havde vi inviteret Vejdirektoratet til at holde oplæg og svare på spørgsmål fra deltagerne. Vi har også været medfinansierende af to offentlige byudviklingsbazarer om byudviklingen i Tingbjerg, der blev holdt den 21. marts og den 4. april. Her var der også var oplæg om vejforbindelsen fra Vejdirektoratet – og mulighed for at stille spørgsmål. Og så har vi kommunikeret bredt om høringen og opfordret alle til at indsende deres høringssvar og tilkendegive deres mening. Det har vi gjort på Facebook, på vores hjemmeside, med annoncer i Brønshøj Husum avis og i vores nyhedsmail.

Forskellige holdninger fremgår af vores høringssvar

I vores høringssvar om vejforbindelsen tilkendegiver vi lokaludvalgets holdning, men vi gør også opmærksom på, at den største del af debatten blandt borgerne har handlet om det virkeligt var nødvendigt med vejforbindelsen, og om dens formål kunne retfærdiggøre forringelsen af det rekreative miljø på stedet. Vi gør i vores høringssvar opmærksom på, at mange har været negative over for den foreslåede vejforbindelse og at vejforbindelsen vil komme meget tæt på en eksisterende legeplads og gøre hele området mere utrygt.

Lokaludvalget selv stiller sig positivt over for den foreslåede vejforbindelse, fordi etableringen af vejforbindelsen indgår som 10 % i det regnestykke, der ifølge parallelsamfundslovgivningen fra 2018 kræver, at Tingbjerg – Utterslevhuse reducerer antallet af almennyttige familieboliger fra næsten 100 % til 40 %. Men vi gør også opmærksom på, at vi er meget kede af at skulle anbefale et lille fredet område på Vestvolden, da lokaludvalget generelt er meget glade for de grønne, fredede områder, som har stor værdi for bydelen.

Jeg synes, at vi gør opmærksom på bydelens holdning i vores høringssvar ved at skrive, at debatten har været negativ overfor vejforbindelsen – samtidig med, at vi skriver vores holdning som lokaludvalg.

Vores høringssvar kan læses i sin helhed på vores hjemmeside her https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/hoeringsarkiv/

 Hvad sker der nu?

Det er ikke lokaludvalget, der tager beslutning om eller anlægger en vejforbindelse. Nu, hvor den offentlige høring er afsluttet, skal Vejdirektoratet behandle alle de høringssvar, der er kommet. Og så skal vejforbindelsen behandles politisk i Folketinget, der skal beslutte, om der skal laves en anlægslov.

Du er velkommen hos lokaludvalget

Alle lokaludvalgets dagsordener og referater er offentlige og kan findes på vores hjemmeside. Alle er velkomne til at læse med og møde op til vores møder og fortælle os deres holdning. Og jeg vil gerne invitere alle til at engagere sig i lokaludvalgets arbejde. Vi er lige nu ved at organisere os i fem fagudvalg, der skal arbejde med kultur, byudvikling, miljø, social- og sundhed og børn, unge og fritidsliv. Her er alle borgere velkomne til at engagere sig, være med til at arrangere borgerdialog og arbejde med udvikling af vores bydel.

Med venlig hilsen

Christoffer Rosenkrands,

formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

 

Vi siger tak til Lokaludvalgets formand for dette indlæg, som mange sikkert har ventet på.

Og så skal vi lige pointere, at udvalgets kommunikation til bydelen ikke er sket gennem netavisen, som man af en eller anden mærkelig årsag aldrig har ønsket af benytte.

Men det kan jo være, det ændrer sig nu.