Ny politisk aftale giver grønt lys for nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole.

Et flertal af partier på Københavns Rådhus indgik onsdag i sidste uge aftale om den såkaldte overførselssag, årets ’lille budgetaftale’. Her finder man formuleringen: “Der er også bevilget penge til kulturhus inkl. produktionskøkken i Brønshøj Gamle Skole”. Flere detaljer er der ikke at finde endnu, men ikke desto mindre er det en nyhed af de store for bydelen. 

– Det er nu politisk besluttet at et nyt kulturhus i de kommende år vil tage form i Brønshøj Gamle Skole. Der venter dermed et arbejde med byde alle bydelens foreninger og de mange kulturskabere velkommen i de nye rammer og ikke mindst at tage godt hånd om bydelens kulturliv i den overgangsperiode der venter, fortæller Rasmus Elleby Engell-Kofoed, leder af Kulturhuset Pilegården, Brønshøj Bibliotek, Brønshøj Vandtårn og Rytterskolen.

                            Rasmus Elleby Engell-Kofoed 

Oprindeligt var planen at indrette og anvende den bevaringsværdige bygning ved Brønshøj Torv til skoletandpleje, men i stedet er der nu politisk flertal for et såkaldt mageskifte mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, så skoletandplejen flytter ind i Pilegården, mens kulturhuset flytter ind i Brønshøj Gamle Skole.

– Det er stort for Brønshøj, at der nu er givet grønt lys for at kulturen rykker ind på en af bydelens bedste placeringer. Det bliver et vigtigt bidrag til at binde Brønshøj Torv og de grønne områder, der omkranser Brønshøj Gamle Skole sammen til et kulturelt centrum og et naturligt mødested for bydelens borgere og dens mange kulturskabere, siger Niels E. Bjerrum, Chef for Kultur N.

I Brønshøj-Husum Lokaludvalg har flytningen af kulturhuset været en vigtig del af lokaludvalgets helhedsplan for Brønshøj Torv.  – Brønshøj Gamle Skole rummer et stort potentiale som moderne kulturhus med sine store og højloftede lokaler og sin placering tæt på bibliotek, skole og offentlig transport. Det vil rykke kulturlivet frem på torvet, skabe mere liv og aktivitet på og omkring torvet og sikre bedre sammenhæng mellem udearealerne og de omkringliggende kommunale bygninger, siger man.