Overborgmesteren: Lovliggørelse skal ikke gå ud over kolonihaveejerne

Når kolonihaverne i København skal lovliggøres, skal det ske på en måde, som er mindst mulig indgribende over for kolonihaveejerne. Det fastslår overborgmester Frank Jensen, der vil pålægge forvaltningen at udarbejde et konkret forslag til, hvordan det sikres. I 2700 Brønshøj findes flere velfungerende kolonihaver

(foto: Kolonihaveforbundet)

Gennem flere årtier er nye byggerier i kolonihaveforeninger i København gennemført efter aftaler med Københavns Ejendomme, der ejer grundene. Efterfølgende har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen dog vurderet, at kolonihaveejere skal have en regulær byggetilladelse for at kunne opføre huse og redskabsskure på grundene. Da der ikke hidtil er søgt om byggetilladelser, er de eksisterende kolonihaver i København således potentielt ulovlige og vil skulle søge om byggetilladelse. Det medfører andre krav om blandt andet afstand til skel og brandveje mv.

Derfor har Kolonihaveforbundet, Københavns Ejendomme og Teknik- og Miljøforvaltningen siden 2018 sammen set på, hvordan situationen skulle håndteres. Men flere kolonihaveejere har været frustrererede over processen og er bekymrede for, om lovliggørelsen vil få indgribende konsekvenser for de enkelte ejere.

           

Derfor går overborgmester Frank Jensen nu ind i sagen:

– Kolonihaverne er et fristed for rigtig mange københavnere, og der er et stort lokalt fællesskab. Men mange kolonihaveejere over hele landet risikerer at komme i klemme, når kolonihaverne skal gøres lovlige. Vi skal finde en løsning og vi skal finde den hurtigst muligt, så kolonihaverne i København er lovlige og sikre at bo i, men vi griber mindst muligt ind over for kolonihaveejerne. Vi skal ikke som myndighed være rigide her! understreger overborgmester Frank Jensen.

Overborgmesteren foreslår, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Ejendomme, der hører under Økonomiforvaltningen, sammen pålægges at udarbejde et konkret forslag til en model for lovliggørelse, som er mindst muligt indgribende over for kolonihaveejerne.

Den melding falder i god jord hos Kolonihaveforbundet:

Vi er rigtigt glade for, at man nu tager fat om sagen politisk og arbejder på en hurtig afklaring. Vi har været noget overraskede og temmelig frustrerede over hele sagen, for vi har været i god tro hele vejen igennem og har fulgt de regler, som kom fra Københavns Ejendomme. Denne her praksis-ændring med tilbagevirkende kraft finder vi dybt urimelig, og hvis den fastholdes, vil den medføre, at kolonihaver bliver alt for dyre, og dermed ikke længere er et økonomisk realistisk tilbud til alle dele af befolkningen, siger Preben Jacobsen, formand for Kolonihaveforbundet.

Forslaget har netop fået opbakning i Københavns Borgerrepræsentation, der holdt møde torsdag aften.

FAKTA:

  • I 2017 vurderede Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, at bygningsreglementets regler for enfamiliehuse også gælder kolonihavehuse, når der ikke er en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, som indeholder bestemmelser om størrelse og placering af byggeri på grunden.
  • Det betyder, at det vil være nødvendigt at søge om byggetilladelse på eksisterende huse og redskabsskure på grundene. Samtidig stiller det krav om blandt andet brandveje, afstand til skel, håndtering af forurenet jord og spildevand.
  • I juni 2019 indgik Københavns Kommune og Kolonihaveforbundet et pilotprojekt med to udvalgte pilothaveforeninger – Haveforeningen Røde Mellemvej og Haveforeningen Bryggen – for at undersøge, hvordan man kan lovliggøre eksisterende byggeri i kolonihaveforeningerne med henblik på at lave en mere generel model for lovliggørelsen. Blandt andet i forhold til brandsikring og håndtering af spildevand. Samarbejdet med Kolonihaveforbundet om pilotprojekterne er pt. sat i bero, mens Kolonihaveforeningen er i dialog med politikerne om sagen.