Overborgmesterens nytårshilsen

        Godt nytår ønsker Sophie Hæstorp Andersen netavisens læsere

Ved årsskiftet er vi halvvejs i den kommunale valgperiode. 2023 var et hæsblæsende år på Københavns Rådhus, hvor trefjerdedele af Borgerrepræsentationen med en ny to-årig principaftale og budget sikrede ro og tryghed omkring den fremtidige udvikling af vores by.

Det gjorde vi for at skabe ro og tryghed om den fremtidige retning for København. En ansvarlig retning baseret på stabil udvikling og vækst til gavn for københavnerne, det københavnske erhvervsliv og hele hovedstaden. Partierne er det samme brede flertal fra SF til LA, som udgør forligskredsen bag det samlede aftalekompleks omkring Lynetteholm, og som før har stået sammen om ansvarlige politiske beslutninger, som tager hånd om byens langsigtede udvikling og udfordringer; stigende vandstande og stormflodssikring, klimaforandringer, boligmangel, befolkningsudvikling, millioner af tons overskudsjord fra byggeprojekter, trængsel, støj og metro.

Den gode nyhed er, at vi går ind i et 2024, som bliver et fantastisk vigtigt år for hele København. For selvom mange helt forståeligt misunder os mange ting i København, skal vi på Rådhuset finde svar på flere af de helt store udfordringer, byen står midt i:

Boligmanglen – særligt betalbare boliger. Det københavnske boligmarked er meget presset, og der bliver bygget alt, alt for lidt, hvis vi skal sikre, at København også fremadrettet er en by, hvor københavnerne kan bo hele livet.  I 2024 skal Københavns Borgerrepræsentation tage stilling byens udvikling, når der skal vedtages en ny kommuneplan, som skal sætte retningen for byens udvikling de næste tolv år. Det kræver bl.a., at der bliver sat konkrete boligmålsætninger og udlagt nye arealer til byggeri (herunder Kløverparken og Refshaleøen).

Klimakrisen – i København skal vi alle tage klimalederskab. I 2024 ny Klimaplan 2035 skal sikre, at København skal blive en CO2-positiv hovedstad i 2035. Det kræver politisk prioritering af grønne og bæredygtige energikilder over de næste mange år. Københavns Kommune skal gå forrest, men vi kan ikke komme i mål alene, både virksomhederne og københavnerne skal med.

Mere metro – og bedre kollektiv trafik. Metroen, cyklen og den kollektive trafik skal være det naturlige valg for københavnerne. Sydhavnsmetroen åbner medio 2024 samt M5 Øst og M4 er sat i gang. Med Budget 2024 har partierne igangsat prioriteringen af 6,3 mia. kr. til mere metro og udbygningen af infrastruktur i København frem mod 2035. Der skal fortsat investeres massivt i meget mere metro. Lige nu undersøges mulighederne for flere metrolinjer i fremtiden – herunder til Brønshøj.

Kernevelfærden – særligt vores børn og ældre. For mange københavneres liv og hverdag er præget af psykisk mistrivsel og sygdom, og antallet af københavnere, der har det svært, er stigende. I de kommende år ser vi også, at der er et stigende antal ældre, herunder flere ældre der har brug for pleje og omsorg, og flere, der lever med kroniske sygdomme. Det sætter den kommunale velfærd under pres, når København samtidig – ligesom resten af Danmark – står med en strukturel udfordring med mangel på dygtige medarbejdere på velfærdsområderne. I 2024 bliver det også en bunden opgave at sikre velfærden for københavnerbørnene og vores ældre.

Fra overborgmesterens besøg sidste år i bydelen

Kriminaliteten – og forråelsen på Pusher Street.  Stofhandlen, volden og utrygheden i og omkring Pusher Street har nået et punkt, christianitterne og københavnerne ikke kan leve med. Nok er nok. Derfor skal Pusher Street lukkes én gang for alle og pusherne være fortid på Christiania. Det er historisk, at Christiania, Københavns Kommune, staten og Københavns Politi er enige og samarbejder om en permanent lukning af Pusher Street. I starten af 2024 skal Christiania tage stilling til hovedelementerne i helhedsplanen for Pusher Street, der skal sikre en kort og langsigtet forandring af gaden. Samtidig er det en opgave, at stofhandlen ikke samtidig rykker ud i andre dele af byen.

Jeg vil slutte min nytårshilsen af med at glæde mig over, at vi fortsat investerer målrettet i boligområderne og i kultur i Husum og Tingbjerg – bl.a. i udvikling af boliger i Bystævneparken, i skoler og daginstitutioner, samt i et nyt multicenter i Tingbjerg med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond. Hvilken julegave til bydelen!

Tak for i år. Jeg glæder mig til 2024 og til at vi ses i 2700.

Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester (S)