Pas på de nye fartgrænser i 2700 området !

Ja det ender jo med, at bilisterne fremover bliver overhalet indenom af cyklisterne. For nu får hastigheden i Københavns Kommune endnu et tryk ned ad. 

Et rødt fartskilt efterfulgt af et blåt skilt betyder, at man højst må køre 40 km.t men at vejen er egnet til 30.

Færre skal køre i bil i København, og dem, der gør, skal køre 10 km/t langsommere, når Københavns Kommune sænker farten på næsten alle veje. Lavere fart betyder færre alvorlige trafikulykker, især for cyklende og gående.

Lavere fart skal desuden anspore flere til at vælge bilen fra og skifte til grønnere transportformer som cykel, gang og kollektiv transport. Det vil sammen med andre tiltag som flere dele- og elbilpladser reducere udledningen af CO2 i København, mindske trafikstøj og forurening og derigennem gavne både københavnernes nærmiljø og klimaet.

De nye fartgrænser indføres løbende – så hold øje med skiltene

I de ydre bydele bliver fartgrænsen på de fleste veje 40 km/t, mens de indre brokvarterer og Indre By får 30 km/t de fleste steder. I praksis indføres de nye fartgrænser både i større, sammenhængende zoner og på de større enkeltveje, som adskiller zonerne.

De nye fartgrænser indføres løbende og slår igennem i takt med, at de nye hastighedsskilte kommer op.

Det gælder også Brønshøj-Husum, hvor arbejdet er startet i juni måned.

Se mere her:

I Brønshøj-Husum er det på følgende veje:
– Ruten (NB! fra 60 til 50 km/t)
– Høje Gladsaxevej – fra Åkandevej til kommunegrænsen mod Gladsaxe (NB! fra 60 til 50 km/t)
– Åkandevej – fra Frederikssundsvej til Ruten
– Marbjergvej – fra Islevhusvej til Frederikssundsvej
– Husumvej – fra Frederikssundsvej til Slotsherrensvej
– Brønshøjvej – fra Frederikssundsvej til Gaunøvej
– Gaunøvej – fra Brønshøjvej til Annebergvej
– Horsebakken – fra Mosesvinget til kommunegrænsen mod Gladsaxe