Så kom der svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende Brønshøj gadekær

             

Det betaler sig at råbe op. Gør man ikke det, sker der ikke noget. Så tak til alle læserne, der kontaktede netavisen og gjorde opmærksom på, at Brønshøj gadekær nærmest var svundet ind til et lille vandhul. Direkte på den foranledning rinder vandet nu igen i gadekæret. På Netavisen satte vi os straks i forbindelse med Teknisk Forvaltning, og der var man tilsyneladende ikke opmærksom på problemet. Men det er man nu – og vi har netop modtaget dette svar fra rådhuset:

”Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at der sandsynligvis er en utæthed i gadekæret som gør, at det ikke kan holde vand. Den lave vandstand kan dog også skyldes fordampning og en lav grundvandsstand. Hvert år fyldes gadekæret 2-3 gange, men da forvaltningen kun har adgang til vandværksvand medfører det en større udgift hver gang. Beplantningen bliver fast klippet ned en til tre gange om året efter behov.”

Siden vi skrev den første historie og til nu, er der ikke kommet nogen som helst reaktion fra Lokaludvalget. Faktisk tror vi ikke, de overhovedet aner noget om sagen !

Men godt gået Brønshøj – nu mangler vi bare, at beplantningen bliver klippet ned, så det kommer til at ligne et gadekær igen.