Translokation – fejring, fest og frihed på Efterslægten

Translokationen var en tiltrængt festdag for studenterne på HF-Centret Efterslægten. Dette års studenter har gennem meget af deres 2-årige studietid været underlagt corona-restriktioner. Det har bl.a. betydet aflyste studieture og aflyste fester, samt virtuel undervisning derhjemme.

På trods af dette forhold, var det den største årgang nogensinde, der blev studenter fra Efterslægten. Det er den mest vedholdende årgang. Og det forsømte Rektor, Anne Frausing, ikke at fortælle studenterne.

Rektor, Anne Frausings tale kom bl.a. til at handle om frihed, digital dannelse og ytringsfrihed under pres. Hun kvitterede for, at denne årgang havde udvist en hel særlig vilje og vedholdenhed med de svære betingelser deres uddannelsestid har været præget af.

I alt dimitterede 11 klasser med i alt 233 kursister fra Efterslægten. Studenterne fik heldigvis lov til at køre den traditionsrige vogntur som afslutning på et ellers trist år. Og det var meget velfortjent.

Et stort til lykke til årets studenter.