Ugens fugl i netavisen: Musvågen – den tålmodige jæger.

Musvågen er Danmarks almindeligste rovfugl. Her hos os yngler der adskillige par i Hareskoven men også i mindre skove og lunde lige uden for bygrænsen. For få år siden ynglede der også et par i Utterslev mose.

     Tekst og foto: Christian Christensen 

Når vi her i Husum og Brønshøj alligevel ser musvågen på daglig basis, hænger det sammen med, at disse ynglefugle tit strejfer omkring flere kilometer fra yngle territoriet. Musvågen har været god til at tilpasse sig agerlandet og ses ofte siddende på stolper langs markerne eller på store sten på engarealer. Her sidder den og lurer på de smågravere den lever af. På den måde sparer den energi.

Den sidder tålmodigt og venter på, at en uforsigtig mus kommer frem fra hullerne i marken. Musvågen er den dårligste flyver blandt danske rovfugle, og man ser den aldrig fange sit bytte i luften, ligesom den heller ikke forfølger mus i flugt hen over jorden. De fleste ynglefugle bliver Danmark vinteren over, men her i oktober kan man på klare kolde dage se hundredevis af musvåger på træk lige over hovederne, selv herinde i byen.

Det er fantastisk syn at se disse store flokke kredse mod en blå oktober himmel lige over Brønshøj torv. Når man ser så store flokke, er der typisk tale om fugle fra nord- og mellem Skandinavien, der er på vej til deres overvintringspladser i Frankrig og Tyskland.

Man regner med, at der i løbet af et efterår passerer ca. 35.000 individer igennem Danmark. Bestanden af musvåger har været svagt vigende de sidste årtier, men der er fortsat en solid bestand spredt ud over hele landet.